Sprawa mieszkań w Krościenku

Wracamy do tematu powstania mieszkań w budynku byłej szkoły w Krościenku. Przypomnę kilka faktów.

8 marca otworzyliśmy oferty w przetargu nieograniczonym "Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku". Wpłynęły dwie oferty:
1. Konsorcjum "PRZEMPOL" Sp. z o.o., Nehrybka 249 A, 37-733 Pikulice oraz Małgorzata Żydownik Zakład Wielobranżowy "Józefczyk", Nowa Wieś 9, 37-740 Bircza, za cenę: 3 457 154,00 zł, gwarancja: 48 miesięcy.
2. F.H.U. "ROB-BUD" Robert Koncewicz, Ustjanowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne, za cenę: 4 075 215,80 zł, gwarancja: 60 miesięcy.

Na realizację zamówienia gmina Ustrzyki Dolne zamierzała przeznaczyć kwotę: 3 300 000,00 zł.

Aby rozstrzygnąć przetarg i wykonać mieszkania w tym roku w Krościenku Radni Rady Miejskiej na sesję w dniu 26 marca otrzymali ode mnie projekt zmiany uchwały budżetowej, w której proponowałem zabezpieczyć dodatkową kwotę 150 000,00 zł. Niestety ten projekt NIE UZYSKAŁ akceptacji- 12 radnych zagłosowało przeciw temu projektowi, zaś 2 radnych zagłosowało za tym projektem (pan Marek Dziwisz, pan Władysław Tarnawski).

W związku z tym byliśmy zmuszeni ogłosić drugi przetarg. W ubiegłym tygodniu otworzyliśmy oferty drugiego przetargu, które niewiele odbiegały od tych z pierwszego.

Lp.

Oferent

Wartość oferty – I przetarg

Wartość oferty – II przetarg

1.

Konsorcjum PRZEMPOL Sp. z o.o., Nehrybka 249 A, 37-733 Pikulice oraz Małgorzata Żydownik Zakład Wielobranżowy "Józefczyk", Nowa Wieś 9, 37-740 Bircza

3 457 154,00 zł

3 455 077,00 zł

2.

F.H.U. "ROB-BUD" Robert Koncewicz, Ustjanowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne

4 075 215,80 zł

4 049 879,56 zł

Aby zrealizować to zadanie i oddać do dyspozycji mieszkańców mieszkania jeszcze w tym roku ponownie przedstawię Radzie Miejskiej na najbliższą sesję (środa 25 kwietnia) projekt uchwały, gdzie będę wnioskował o zabezpieczenie brakującej kwoty.