XLVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na obrady XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
5. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
- w sprawie podziału gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Ustrzyki Dolne,
- innych uchwał.
6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.