105 tysięcy złotych na kolejne laptopy dla uczniów

Gmina Ustrzyki Dolne złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”.

Wniosek przewiduje zakup laptopów, oprogramowania i akcesoriów, które trafią do uczniów na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Umożliwi to realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo oraz dzieciom z rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Uzyskane dofinansowanie to 105.000,00 zł.

W kwietniu prowadzona była pierwsza edycji programu „Zdalna Szkoła”. Wniosek Gminy Ustrzyki Dolne przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł bezzwrotnej dotacji na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.