Prawie 2,8 miliona złotych pozyskane!

Blisko 2,8 miliona złotych pozyskała gmina Ustrzyki Dolne na poprawę stanu technicznego dróg na terenie gminy z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wszystkie trzy zadania, które złożyła gmina Ustrzyki Dolne uzyskały dofinansowanie. W ramach pozyskanych środków wykonane zostaną zadania:

1. Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w miejscowości Ustjanowa Górna (droga do Stadionu Zimowego)
dofinansowanie 1 650 062,00 zł
wkład własny 1 650 063,96 zł
Termin realizacji: do czerwca 2020

2. Rozwój dostępności komunikacyjnej miasta Ustrzyki Dolne - przebudowa ulicy Jagiellońskiej
dofinansowanie 344 020,00 zł
wkład własny 344 020,01 zł
Termin realizacji: do listopada 2019

3. Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie Gminy Ustrzyki Dolne - budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w miejscowości Stańkowa (droga Stańkowa- Zawadka)
dofinansowanie 797 526,00 zł
wkład własny 797 526,29 zł
Termin realizacji: do czerwca 2020