4 nowe przejścia dla pieszych przy ul. Bełskiej i ul. Jana Pawła II

W tym tygodniu trwały również między innymi prace nad przebudową 4 przejść dla pieszych przy ulicy Bełskiej i ulicy Pawła II.

W ramach tego zadania wykonawca zabezpieczył projekt budowlany oraz projekt stałej organizacji ruchu. Zapewnia jednocześnie organizację ruchu na czas budowy, z czym mogą wiązać się minimalne utrudnienia. Na budowanych przejściach utworzymy punktowe elementy najezdniowe, jak np. punkty świetlne, czy wyniesione przejścia wymuszające zmniejszenie prędkości. Zamontujemy również czujniki ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasięgu i aktywacji systemu w obrębie przejścia, lampy ostrzegawcze, znaki informacyjne z oznakowaniem świetlnym, specjalną antypoślizgową czerwoną nawierzchnię pod białe pasy na przejściach dla pieszych, systemy antypoślizgowe na dojazdach do przejść, oznakowanie poziome, a także, co niezwykle ważne przejścia będą specjalnie doświetlone. To jednak nie wszystko. W ramach tego zadania przebudujemy również chodniki i nawierzchnie drogi w okolicach przejść

Poniżej przedstawiam podsumowanie działań:

Zadanie w części finansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, skąd otrzymaliśmy: 800 000,00 zł

Całkowity koszt budowy mostu wyniesie: 1 417 000,00 zł

Wkład własny gminy wynosi: 617 000,00 zł

Planowany termin zakończenia: druga połowa września 2022

Wykonawcą jest: FUHTB Tomasz Biłas

Nazwa zadania: Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne w ciągu ulicy bełska oraz Jana Pawła II

Poziom zaawansowania: 20%