Budżet państwa 2021

Trwają prace nad budżetem państwa na 2021 rok. Czy będą w nim zadania do realizacji na terenie naszej gminy?

W ostatnich dniach zwróciłem się do wszystkich Posłów na Sejm naszego okręgu oraz dwóch Posłów spoza naszego okręgu o złożenie poprawek do budżetu państwa na 2021 rok oraz ich poparcie na posiedzeniu Sejmu, które wprowadziłyby do budżetu państwa inwestycje na terenie naszej gminy. Złożone przeze mnie propozycje to:

1. Budowa Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Ustrzykach Dolnych- dokumentacja formalno-prawna oraz techniczna- kwota 2 000 000 złotych.

Uzasadnienie:
We wrześniu 2019 roku Premier Mateusz Morawiecki powołał pełnomocnika rządu ds. COS w Ustrzykach Dolnych. Zadaniem Pełnomocnika miało być przede wszystkim opracowanie harmonogramu realizacji działań mających na celu utworzenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Ustrzykach Dolnych oraz prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie ich realizacji, w tym w zakresie inwestycyjnym. Ponadto, Pełnomocnik będzie koordynował działania Ministerstwa Sportu i Turystyki, Centralnego Ośrodka Sportu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podejmowanych w celu utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Ustrzykach Dolnych.

Wykonana została koncepcja dla dwóch lokalizacji- Teleśnica Sanna oraz Ustrzyki Dolne. Samorząd gminy Ustrzyki Dolne oraz powiatu bieszczadzkiego wykonały badania geologiczne dla obu tych lokalizacji. Zabezpieczenie kwoty 2 000 000 złotych w budżecie państwa na rok 2021 pozwoli na ogłoszenie planowanego konkursu na koncepcję architektoniczną oraz przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania.

2. Przebudowa oraz rozbudowa drogi krajowej nr 84 od miejscowości Ustjanowa Dolna do granicy państwa w m. Krościenko, kwota 23 400 000 złotych

Uzasadnienie:
Zgodnie z statystykami Bieszczady to jeden z najbardziej popularnych kierunków turystycznych w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że wyłączona została z eksploatacji linia kolejowa z Zagórza do Krościenka przez Ustrzyki Dolne, jedynym środkiem komunikacji jest transport drogowy. Ponadto niezbyt rozbudowana jest sieć połączeń komunikacji publicznej. Wszystko to sprawia, że cały ruch turystyczny skumulowany jest za pośrednictwem samochodów osobowych na drodze krajowej nr 84.

Droga krajowa nr 84 na terenie gminy Ustrzyki Dolne przebiega przez sołectwa: Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna, Brzegi Dolne oraz Krościenko do granicy państwa z Ukrainą oraz przez miasto Ustrzyki Dolne.

Droga krajowa nr 84 na terenie gminy Ustrzyki Dolne posiada chodnik tylko na odcinku Ustjanowa Dolna (kościół) – Ustjanowa Górna (szkoła) tj. 2,5 km oraz w Ustrzykach Dolnych od skrzyżowania z drogą powiatową do granic administracyjnych miasta Ustrzyki Dolne tj. 2,9 km. Na pozostałym odcinku 9,6 km droga nie posiada chodnika.

W związku z dużym ruchem pojazdów oraz trudnymi warunkami pogodowymi w zimie istnieje konieczność przebudowy drogi krajowej nr 84 poprzez:
• Budowę chodników na odcinkach:
- Ustjanowa Dolna (od granic gminy)- Ustjanowa Dolna (cmentarz)
- Ustjanowa Górna – szkoła- Ustrzyki Dolne ul. Przemysłowa
- Ustrzyki Dolne (SP ZOZ)- Brzegi Dolne (cmentarz komunalny)
- Brzegi Dolne (cmentarz komunalny)- Brzegi Dolne (do granic administracyjnych sołectwa)
- Krościenko (od granic administracyjnych sołectwa)- Krościenko (do ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 890),
• Budowę ścieżek rowerowych, które podniosą atrakcyjność turystyczną,
• Budowę zatok autobusowych w m. Ustjanowa Dolna,
• Przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 896 i instalacja sygnalizacji świetlnej,
• Przebudowę dróg oraz remonty nawierzchni na całej długości,
• Podniesienie tonażu obiektów mostowych.

Budowa chodników przy drodze krajowej nr 84 znajduje się w Programie likwidacji miejsc niebezpiecznych, ale nigdy nie doczekała się realizacji:
• Budowa chodnika w m. Krościenko 47,330-48,000km dł. 670m koszt 970 000 zł;
• Budowa chodnika w m. Ustrzyki Dolne 40,200-40,380km dł. 180m koszt 370 000 zł.

Posłowie, którzy otrzymali ode mnie powyższą prośbę to: Buż Wiesław (okręg Rzeszów), Zimoch Tomasz (okręg Łódź),  Babinetz Piotr, Chrzan Tadeusz, Frydrych Joanna, Kasprzak Mieczysław, Kuchciński Marek, Kurowska Maria, Pamuła Teresa, Rząsa Marek, Schmidt Anna, Śnieżek Adam, Uruski Piotr (okręg Krosno- Przemyśl).

O dalszych losach naszych projektów będę Państwa informował.