Gmina wyda przewodnik kulinarny

Wniosek gminy Ustrzyki Dolne "Potrawy bieszczadzkie dziedzictwem kulturowym Podkarpacia- aktywizacja działań społecznych mieszkańców" uzyskał dofinansowanie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w kwocie prawie 8 tysięcy złotych.

W poniedziałek 7 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Burmistrz Ustrzyk Dolnych podpisał umowę o realizację tego projektu. W ramach projektu gmina Ustrzyki Dolne wyda publikację promocyjną. Publikacja będzie zawierać zestaw przepisów kulinarnych z pogranicza polsko-ukraińskiego oraz sposobów przyrządzania potraw regionalnych – codziennych i świątecznych. Do tekstów dołączone zostaną fotografie potraw regionalnych. Publikacja ma mieć charakter poradnikowy i promocyjny oraz ma ukazać czytelnikom bogactwo kulinarne regionu Bieszczadów – to współczesne, jak i z przeszłości, kiedy Bieszczady były tyglem kulturowym, a w miasteczkach i wsiach przenikały się kultury: polska, ukraińska, żydowska, niemiecka. Jednym z elementów tejże kultury są kulinaria. Nakład publikacji wyniesie 1000 sztuk.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) ma charakter otwarty. Skupia struktury administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz wszystkich zainteresowanych, którzy przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni i pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. KSOW realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne czyli schematy, w których zapisane są poszczególne przedsięwzięcia do realizacji.

W ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 32 wnioski na łączną kwotę 712 325,07 zł. Alokacja środków na projekty partnerów na rok 2018 wynosiła natomiast 385 000,00 zł. W ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w 2018 r. realizowanych będzie 18 operacji Partnerów KSOW na łączną kwotę 382 972,10 zł. Wojewódzka grupa ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia pozytywnie zaopiniowała listę ocenionych operacji, którą zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałą w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Tekst: własny oraz podkarpackie.pl
Zdjęcie: podkarpackie.pl