Inauguracja III roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku

3 marca 2020 roku już po raz trzeci seniorzy z Gminy Ustrzyki Dolne rozpoczęli naukę w ramach Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak co roku na liście zajęć znalazło się wiele różnorodnych propozycji.

Ilość osób, która chciała się zapisać na zajęcia w ramach Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przekroczyła oczekiwania organizatorów. – Co roku jest dużo chętnych, ale w tym roku ilość osób, która chciała zapisać się na zajęcia przerosła nasze oczekiwania – mówi Michał Wnuk Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych – niesamowicie cieszy nas, że tak licznie bierzecie udział w przygotowywane dla Was projekty. Będziemy starać się co roku poszerzać ofertę.

Naukę w trzecim semestrze w UUTW rozpoczęło 100 osób. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, kilka osób nadal czeka na swoje miejsce na liście rezerwowej. Sami seniorzy zauważają wielką wartość w uczestniczeniu w zajęciach w UUTW. Nauka jest dla nich doskonałym sposobem na ćwiczenie pamięci, ponadto mogą poznać nowych i ciekawych ludzi. Uniwersytet to również możliwość podążania z duchem czasu, bycia na bieżąco i pozostania w kontakcie z teraźniejszością i nowoczesnością. Niektórzy seniorzy dzięki uczestniczeniu w uniwersytecie nie tylko rozwijają nowe umiejętności, czy poszerzają wiedzę, ale również realizują swoje młodzieńcze marzenia.

Plan zajęć Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku posiada wiele propozycji, wśród nich znajdują się: zajęcia taneczne, zajęcia na basenie, gimnastyka, nauka języka angielskiego, zajęcia komputerowe oraz nowość, czyli zajęcia teatralne. Słuchaczem UUTW są osoby w wieku 55+ niezależnie od posiadanego wykształcenia. Przede wszystkim liczy się zaangażowanie i chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz swoich pasji. – Cieszę się, że mogę znowu wziąć udział w tych zajęciach. Bardzo czekałam na rozpoczęcie nowego semestru, na kolejne zajęcia, spotkania z tymi ludźmi. Takie inicjatywy w Ustrzykach to bardzo ważna sprawa – mówi jedna z seniorek, uczestniczek UUTW.

Projekt jakim jest UUTW współfinansowany jest w ramach Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020. Wyłoniony był w ramach otwartych konkursów ofert. Realizacją Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zajęło się Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury. Pomysłodawcą umieszczenia UUTW  w 2018 r. w Programie Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w ramach zadania "Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym" był Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2020 spotkali się słuchacze UUTW, którym zostały wręczone indeksy, wykładowcy, a także Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych Michał Wnuk, Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury Wojciech Szott oraz Prezes Zarządu Ustrzyckiego Stowarzyszenia Kultury Katarzyna Dudzińska.