Mamy plan działań dla Ustrzyk Dolnych!

Pozyskaliśmy kolejne wsparcie na rozwój. Gmina Ustrzyki Dolne wzięła udział w prestiżowym Programie Plan Działań Dla Miast prowadzonym w październiku 2021 roku. Jest to inicjatywa promująca miasta, które poszukują w modelowy sposób odpowiedzi na lokalne wyzwania zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

Gmina Ustrzyki Dolne rywalizowała w celu określanym przez organizatorów jako „Innowacyjność, przemysł, infrastruktura”, w którym aprobatę otrzymał projekt ,,Nowego modelu transferu turystycznego w Bieszczadach”, czyli ekologicznego systemu pojazdów elektrycznych i całej związanej z tym infrastruktury. Nasz projekt znalazł się w czołówce najbardziej innowacyjnych i przedsiębiorczych miast w Polsce, zajmując 6. miejsce na liście rankingowej. 

Miasta zakwalifikowane do programu zostaną zaproszone do współpracy w ramach specjalistycznego, indywidualnego doradztwa strategicznego. Dla każdego miasta przewidziane jest 50-godzinne wsparcie doradcze, w tym 20 godzin na etapie dopracowania projektu do ujęcia w „Planie Działań dla Miast” oraz 30 godzin na etapie realizacji projektu/działania. Rezultatem udziału każdego z miast w ,,Planie Działań Dla Miast’’ będzie realizacja zgłoszonego projektu w terminie do końca 2022 r. Projekty wpisują się w zadeklarowany cel zrównoważonego rozwoju. 

Program Plan Działań Dla Miast realizowany jest przez Obserwatorium Polityk Miejskich IRMiR  utworzonej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR).