Nowy rok szkolny w warunkach epidemii

25 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka przed nowym rokiem szkolnym. W spotkaniu uczestniczył również Powiatowy Inspektor Sanitarny wraz z pracownikami PSSE.

Przewodnim tematem spotkania było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w naszych placówkach. Przygotowaliśmy szereg procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieci. Często te procedury będą powodowały dyskomfort dla Państwa jako rodziców, bo nie będzie "jak zawsze" i "jak co roku". Pierwszą i zasadniczą zmianą jest to, że nie będzie grupowego (szkolnego) rozpoczęcia roku, a samą inaugurację roku szkolnego nie rozpocznie wspólna msza święta. Od razu 1 września dzieci (w tym dniu z rodzicami) udadzą się do swoich klas, gdzie spotkają się z wychowawcami. Harmonogram rozpoczęcia podany zostanie na stronach internetowych lub profilach społecznościach placówek.

Drugą- najważniejszą- zmianą w nowym roku szkolnym jest to, że rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z placówki nie będą mogli do niej wejść. Pracownicy placówki będą przy drzwiach oczekiwać na Państwa dzieci i kierować je do szatni. Tam gdzie będzie to możliwe wejścia do szkół będą rozdzielone, aby uniknąć gromadzenia się większej ilości osób przy drzwiach. Już dziś proszę rodziców o zaplanowanie przywożenia swoich dzieci do szkół kilka/kilkanaście minut wcześniej, aby ten proces usprawnić.

Będziemy również ograniczać tworzenie większych skupisk dzieci na przerwach, zachęcając do pozostania uczniów na przerwach w klasach, oczywiście pod opieką nauczycieli lub w razie dobrej pogody poza budynek. Dodatkową zmianą będzie również to, że w trakcie dnia uczniowie danej klasy nie będą przemieszczać się między poszczególnymi salami, a to nauczyciele będą przychodzić do uczniów.
Przygotowaliśmy również szereg procedur na wypadek podejrzenia wystąpienia zachorowania na COVID-19.

Jako Burmistrz rozważałem bardzo długo przeprowadzenie powszechnej akcji badań przesiewowych dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi w kierunku COVID-19. Jednakże po rozmowach z wieloma osobami, które w tym temacie mają dużo większe doświadczenie, odstąpiliśmy od tego pomysłu.

To będzie trudny rok szkolny, ale jestem przekonany, że ścisła współpraca rodziców oraz dyrekcji i nauczycieli pozwoli na jego bezpieczną organizację.