Podsumowanie projektu "Mobilna robotyka pod lupą"

Podsumowanie projektu „Mobilna robotyka pod lupą” realizowanego przez Stowarzyszenie Copernicus oraz Szkołę Podstawową nr 1 odbyło się 20 grudnia. Projekt realizowany był w terminie od 17.09.2018 do 17.12.2018 a finansowany przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych.

Działania związane z projektem podsumowano w obecności dyrektora szkoły, a zarazem prezesa Stowarzyszenia Copernicus Krystyny Jasińskiej oraz zaproszonych gości. W imieniu burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza pojawiła się Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne, Janina Sokołowska, natomiast z Fundacji Bieszczadzkiej Lucyna Sobańska. Na podsumowaniu nie zabrakło także, dyrektorów i nauczycieli partnerskich szkół podstawowych, uczniów, którzy brali udział w projekcie i wolontariuszy.

Koordynator Lucyna Lupa przedstawiła na początku krótki opis, cele, działania oraz rezultaty projektu. Zebrani obejrzeli też film, będący krótką relacją z warsztatów robotycznych w poszczególnych szkołach. Następnie głos zabrała Lucyna Sobańska, dzieląc się wrażeniami z realizacji projektu, oraz Janina Sokołowska, która odczytała list od burmistrza. Szkoły podstawowe, jako partnerzy projektu - otrzymały certyfikaty udziału, wolontariusze otrzymali zaś podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Projekt „Mobilna robotyka pod lupą” polegał na wyjazdach do szkół wiejskich w celu przeprowadzenia warsztatów z programowania i robotyki. Wolontariusze razem z opiekunem - koordynatorem projektu odwiedzili szkoły podstawowe w Łobozewie, Ropience, Ustianowej, Wojtkowej, Łodynie i Hoszowie. Przekazywali młodszym kolegom ze szkół wiejskich tajniki programowania i robotyki w ich macierzystych szkołach.

Działania związane z projektem opierały się na przygotowaniu materiałów promocyjnych: baneru, plakatu, zakładek, ulotek, a także zakupach laptopu, tabletu, zestawu edukacyjnego oraz robota Ozobot. Zorganizowano także w hali sportowej „Dzień z robotyką” dla szkół gminnych oraz ustrzyckich. Impreza  odbyła się 10.10.2018 r.. Wyjazdy edukacyjne do gminnych szkół podstawowych zostały zorganizoane w następujących terminah: 12.10. - Łobozew 19. 10. - Ropienka 26. 10. - Ustianowa 16 11. - Wojtkowa 23. 11. - Łodyna 30 11. - Hoszów.

Celem projektu było rozwijanie logicznego myślenia i kreatywności, promocja i upowszechnianie wiedzy i umiejętności z programowania i robotyki wśród dzieci i młodzieży w środowisku bieszczadzkim. Wolontariusze chcieli przekonać odbiorców, że programowanie nie jest trudne i można przy tym się dobrze bawić. Podzielili się wiedzą, pomysłami i umiejętnościami z dziećmi z małych środowisk.

W efekcie, uczniowie nauczyli się podstaw robotyki i programowania, poszerzyli swoją wiedzę z innych dziedzin ścisłych, rozwijali zdolności matematyczno-techniczne, rozbudzali kreatywność, wyobraźnię oraz logiczne myślenie. Zajęcia dały dzieciom wiele satysfakcji oraz zadowolenie z osiągniętego sukcesu, były również doskonałym wprowadzeniem ich w świat robotów. Nauczyciele uczący w odwiedzanych szkołach zostali zainspirowani do podobnych działań we własnych placówkach. Realizatorzy projektu zdobyli nowe doświadczenia organizacyjne i merytoryczne. Pojawiła się satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, pomocy innym, pokazania im nowych rozwiązań w zakresie programowania i robotyki.

Na warsztatach młodzi konstruktorzy budowali, programowali i wprawiali w ruch roboty. Były to zajęcia praktyczne, uczniowie pracowali z zestawami edukacyjnymi Lego WeDo 2.0, Lego Mindstorms EV3 oraz Ozobotami.


tekst: Gazeta Bieszczadzka
opracowanie: MK