Ponad 20 MILIONÓW ZŁOTYCH dla Ustrzyk Dolnych

Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić nam dotacji na projekt "Zeroemisyjne Bieszczady - transport na miarę przyszłości".

W ramach projektu zostaną wykonane następujące inwestycje:
- zakup 10 autobusów elektrycznych: 2 autobusy ok. 22 miejscowe (w tym 13 miejsc siedzących) oraz 8 autobusów ok. 78 miejscowych (w tym ok. 40 miejsc siedzących)
- budowa 3 stacji ładowania o mocy do 150 kW, każda posiadająca 2 punkty ładowania (łącznie 6 punktów ładowania)
- zakup urządzeń informacji pasażerskiej (sterownik systemu, tablice zewnętrzne, kasowniki umożliwiające zakup biletu, oprogramowanie)
- wykonanie dokumentacji technicznej
Wkład własny naszej gminy to maksymalnie 25% i będzie pochodził z niskooprocentowanej preferencyjnej pożyczki również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po realizacji tego projektu będziemy mieli pierwszą w Polsce w pełni elektryczną komunikację publiczną składającą się z nowych autobusów. Dodatkowo każdy mieszkaniec, który będzie posiadał Ustrzycką Kartę Mieszkańca będzie mógł korzystać z komunikacji praktycznie bezpłatnie. Komunikacja oprócz połączenia naszych sołectw z Ustrzykami Dolnymi zostanie wprowadzona na terenie miasta Ustrzyki Dolne.

To kolejny krok milowy dla naszej gminy. Dziękuję moim współpracownikom za zaangażowanie w ten projekt, w szczególności Wydziałowi Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Jeśli wszystko dalej pójdzie zgodnie z harmonogramem to pierwsze autobusy wyjadą na ulice naszej gminy na przełomie 2023 i 2024 roku.