Powstanie nowa sieć wodociągowa przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych

Mijający rok w Ustrzykach Dolnych niezmiennie obfitował w inwestycje, mające na celu dostosowanie naszego regionu do najwyższych standardów. Takie plany mamy też na rok kolejny. Kolejnym przedsięwzięciem, którego się podjęliśmy jest budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gombrowicza.

Zdajemy sobie sprawę z Waszych potrzeb i oczekiwań, dlatego chcemy na bieżąco na nie reagować. Dotychczasowa instalacja na tym terenie mogła w przyszłości okazać się niewystarczająca na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Stąd nasze działania nakierowane na poprawę tej sytuacji.

Na terenie objętym inwestycją zaprojektowano już sieć wodociągową oraz dostosowane przyłączy, które będą zasilane z terenowego zbiornika wodnego w Ustrzykach Dolnych. Dzięki nowemu zestawowi pompowemu, instalacja będzie posiadała odpowiednie ciśnienie, które bezawaryjnie dostarczy wodę do istniejących tam ponad dwudziestu mieszkań. Ponadto wykonane zostaną wysięgniki do granic jeszcze niezabudowanych działek przy ul. Gombrowicza, co umożliwi przyszłe połączenie nowo wybudowanych budynków.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach awaryjnych, w projekcie uwzględnione zostały optymalne warunki przeciwpożarowe. Na terenie obejmującym inwestycję zaprojektowane zostały, więc zarówno hydranty przeciwpożarowe, jak i te dla potrzeb socjalno-bytowych. Łączna długość wodociągu przy uwzględnieniu sieci i przyłączy do budynków wyniesie 1577 metrów. Biorąc pod uwagę roboty ziemne, uwzględniliśmy także odpowiednia zabezpieczenie i odbudowę nawierzchni na trasie wodociągu.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Ustrzyki Dolne. Środki na realizację działań, które wyniosły ponad 834 tys. zł, otrzymaliśmy z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów. Termin realizacji prac jest przewidziany na styczeń 2023 roku.