Prawie 2 miliony złotych na funkcjonowanie gminnych OSP w ostatniej kadencji

Kolejna kadencja działalności gminnego OSP została podsumowana w ostatnią niedzielę. 7 listopada przedstawiciele Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ustrzykach Dolnych oraz władze Gminy Ustrzyki Dolne przyjrzeli się pracy lokalnych jednostek pożarniczych w latach 2016 – 2021. W tym okresie przeznaczono łączne 1 888 129 zł na funkcjonowanie OSP w naszej gminie. Na spotkaniu powołano również nowe Prezydium Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP oraz wyznaczono cele do zrealizowania na nową kadencję 2021-2026.

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych jest ważnym elementem funkcjonowania małych społeczności lokalnych. To właśnie druhny i druhowie gminnych OSP są w stanie szybko zareagować na zaistniałe sytuacje losowe w najbliższej okolicy i zorganizować pomoc. W Gminie Ustrzyki Dolne funkcjonuje 17 jednostek OSP, z czego aż 13 funkcjonuje, jako Jednostki Operacyjno-Techniczne (JOT), a 3 z nich wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

- Jestem dumy z pracy podejmowanej przez druhny i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – Dzięki Waszej pracy, zaangażowaniu, ciągłemu rozwoju oraz pozostawaniu w gotowości Mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne wiedzą, że gdy przyjdzie potrzeba udzielicie im pomocy. Od kilku lat można śmiało mówić o poprawie bezpieczeństwa na naszym terenie, czego zasługą jest w dużym stopniu Wasza służba. Cieszę się, że wspólnie możemy działać na rzecz naszej społeczności. Nadal będę wspierał Was w rozwoju, wspierając finansowanie sprzętu, inwestycji i szkoleń. 

Podczas ostatniego zjazdu Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych zostało powołane nowe Prezydium. Na prezesa ponownie powołany Grzegorza Paszkowskiego z OSP Łodyna, zaś wiceprezesami zostali Tadeusz Niedźwiecki (OSP Ustrzyki Dolne) oraz Piotr Szewczyk (OSP Krościenko). Na stanowisku Komendanta Gminnego pozostał Stanisław Solarz (OSP Wojtkowa). W skład prezydium wchodzą również: Sekretarz - Bartosz Wójcik, Skarbik - Ryszard Lawrenc oraz członek prezydium – Krzysztof Rychtarczyk. Członkami Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Ustrzykach Dolnych przez najbliższe 5 lat będą: Dariusz Wronowski, Maciej Wróbel, Marceli Kuca, Zbigniew Zdziebko, Adrianna Urban, Janusz Łazuka, Marek Bodnar.

Zjazd to również okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, czy planowania nowych założeń i celów, to również czas na omówienie bieżących problemów. Podczas spotkania powołani zostali również przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku oraz delegaci, którzy będą reprezentowali nas na Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Wręczone zostały również odznaczenia zasłużonym strażakom ochotnikom. Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz w podzięce za wieloletnią służbę i funkcję prezesa jednostki wręczył Tadeuszowi Paszczakowi (OSP w Łobozewie ), Edwardowi Krupińskiemu (OSP w Chwaniowie) i Stanisławowi Solarzowi (OSP w Wojtkowej.) pamiątkowe grawertony. Również ustrzycki włodarz uchwałą Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie na wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Ustrzykach Dolnych Tadeusza Niedźwieckiego został odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Druhowie OSP w naszej gminie zebrani na zjeździe 7 listopada gościli również Posła na sejm RP Tomasza Zimocha, który złożył podziękowania dla strażaków doceniając po raz kolejny ich pracę – Cieszy mnie, że praca naszych druhen i druhów jest zauważana na arenie ogólnokrajowej – mówi Burmistrz Bartosz Romowicz – dzięki zaangażowaniu Pana Posła Tomasza Zimocha w nasze lokalne działania i problemy, możemy więcej zdziałać dobra dla naszych mieszkańców. Są to te małe gesty, jak choćby wsparcie OSP Krościenko podczas powodzi w 2020 roku, które często w wymiarze jednostkowym urastają do rangi czynu ratującego ludzki dobytek, zdrowie, czy życie. W spotkaniu wziął udział również Zastępca Burmistrza Michał Wnuk, który od początku swojej kadencji mocno wspiera działania gminnych OSP, starając się reagować na aktualne potrzeby jednostek. 

Ogólna liczba członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne wynosi 508 osób, w tym członków zwyczajnych, mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 180 osób  w tym 21 kobiet. Członków honorowych w naszej gminie mamy 32 osoby, zaś członków wspierających 63 osoby, z czego 61 stanowią kobiety. W trzech jednostkach utworzono kobiece drużyny pożarnicze, należą do niech OSP Łodyna, OSP Chwaniów i OSP Stańkowa. Ponadto w tej ostatniej jednostce zorganizowano aż 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, liczące łącznie 60 osób. 

Według sprawozdania podsumowującego kadencje 2016-2021 Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP obiekty wykorzystywane przez OSP, ze względu na wiek i funkcjonalność w większości przypadków wymagają przebudowy lub gruntownych remontów. Sporządzono plany i kosztorysy budowy dwóch strażnic z garażami dla OSP w Wojtkowej i OSP w Łodynie. Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej rozpoczęła budowę strażnicy z garażami. Większość prac wykonywana jest przez strażaków ochotników. W ostatnich latach w kilku obiektach poprawiono warunki lokalowe wymieniając bramy, pokrycia dachowe, wykonując posadzki i docieplając ściany. 

Ostatnie lata to inwestycja w samochody służące gminnym jednostkom OSP. Przeprowadzono remonty kapitalne oraz przebudowy samochodów pozyskanych m.in. z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz Służby Więziennej z całego kraju. Do ustrzyckich OSP trafiło w trakcie ostatniej kadencji 11 samochodów. Z dotacji Funduszu Sprawiedliwości (dotacja 99%, wkład własny 1%) zakupiono dla jednostek OSP: 2 defibrylatory Philips, 7 zestawów medycznych PSP R1 z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera. Łącznie przekazano sprzęt 9 jednostkom OSP.

Od 2015 roku Burmistrz Ustrzyk Dolnych zwiększył wydatkowanie na działalność gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki temu z roku na rok kolejne jednostki otrzymują nowe umundurowanie i sprzęt, jak na przykład pompy szlamowe, pompy pływające, motopompy, agregaty prądotwórcze, zestawy oświetleniowe. Wykonano projekty techniczne na budowę dwóch garaży: w Łodynie i Wojtkowej. W 2019 roku w jednostce OSP w Łodynie dzięki środkom udzielonym przez Gminę Ustrzyki Dolne oddano do użytku nowo wybudowany garaż.

Spora część funduszy przeznaczana jest również na ochronę przeciwpożarową w gminie, w tym na bieżące utrzymanie jednostek, jak zakup paliw, sprzętu ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, wypłaty za udziały w akcjach i pracach gospodarczych. Nasze jednostki pozyskują też pieniądze z dofinansowań zewnętrznych, np. z Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy licznych fundacji. W tym przypadku gmina zapewnia środki wymagane w projektach, jako wkład własny. 

Nowa kadencja Miejsko-Gminnego ZOSP RP to nowe wyzwania, inwestycje i nowi ludzie. W latach 2021-2026 gminne OSP chce wzmocnić swoje siły pozyskując nowych członków, zarówno czynnych jak i wspierających. Opracowano również plan zakupów inwestycyjnych w tym samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek, jak również budowę i modernizację remiz strażackich. Ważnym zadaniem jest także popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży oraz angażowanie młodych ludzi w życie OSP. Istotnym działaniem jest zaangażowanie druhen i druhów w działalność społeczną, informacyjną oraz włączanie się ich w organizację imprez i uroczystości zarówno na poziomie strażackim, jak i ogólnodostępnym. Nie byłoby to jednak możliwe bez ścisłej współpracy z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych i Radą Miejską. Dzięki temu można utrzymywać stabilny stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, w tym zapewniając fundusze na podstawową działalność statutową oraz udoskonalanie jednostek.