Razem twórzmy Ustrzyki Dolne!

Ważnym elementem współtworzenia lokalnej społeczności oraz przestrzeni wspólnej jest aktywne reagowanie na zaistniałe sytuacje w najbliższym otoczeniu. To dzięki komunikatom otrzymywanym od mieszkańców możemy szybko reagować na różnego rodzaju problemy, takie jak awarie, dewastacje obiektów małej architektury, uszkodzenia nawierzchni drogowej, przestrzeni zielonych, a także działania na rzecz zaburzenia porządku i bezpieczeństwa w naszych miejscowościach, czy konieczność odśnieżenia konkretnych ulic.

Jak zgłosić zauważony problem na osiedlu, ulicy czy w sołectwie? Skontaktuj się z naszymi pracownikami odpowiedzialnymi za daną dziedzinę. Możesz to zrobić zarówno osobiście, telefonicznie, jak i drogą mailową, bądź tradycyjnie wysyłając zgłoszenie pocztą na adres: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, z dopiskiem „Zgłoś problem”. (Jeśli wiesz do jakiego wydziału powinna być skierowana sprawa, również zapisz go na kopercie). W treści opisz zauważony przez Ciebie problem lub potrzebę. Pełną bazę teleadresową znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych zakładce: kontakt z pracownikami. Dostępny pod linkiem: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/strona-269-kontakt_z_pracownikami_urzedu.html. Nasi pracownicy służą pomocą i pozostają do Waszej dyspozycji.

Jednocześnie informujemy, że System Zgłaszania Obywatelskich Potrzeb (SZOP) – aplikacja ,,Naprawiamy Ustrzyki Dolne’’ zostaje zlikwidowany ze względu na zbyt wysokie koszty obsługi, przy jednoczesnej malejącej liczba zgłaszanych problemów. W 2017 r. było to 33 zgłoszenia, w 2018 r. – 34 zgłoszenia, w 2019 r. – 39 zgłoszeń, za to już 2020 r. to tylko 13 zgłoszeń. Niewiele więcej było w 2021 r., który to przyniósł 16 zgłoszeń, zaś w tym roku odnotowaliśmy wyraźną tendencję spadkową w postaci 12 zgłoszeń.

Tym samym wracamy do tradycyjnych form komunikowania problemów pojawiających się w naszej gminie. To dzięki Wam i informacjom od Was możemy rozwiązać każdą sytuację i naprawić pojawiające się utrudnienie bądź zareagować na daną sytuację. Zachęcamy do aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu naszej gminy. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych i jednostek mu podległych systematycznie monitorują przestrzenie, wyłapując pojawiające się problemy, jednak często to Wy Mieszkańcy jesteście pierwszym i tak ważnym ogniwem tego procesu.