„Ścieżka Współpracy” z Rumuńskim Towarzystwem Alzhaimer

Gmina Ustrzyki Dolne otrzymała kolejne dofinansowanie. Tym razem do Ustrzyk trafi 72.580,00 zł na realizację projektu grantowego „Akademia Opiekunów” w ramach programu Ścieżki Współpracy. Działanie realizowane jest bez wkładu własnego gminy.

Do współpracy zostało zaproszone Rumuńskie Towarzystwo Alzhaimer Oddział Napoka w Rumunii.

Inicjatywa przeprowadzona będzie przy współpracy Akademii Bieszczadzkiego Seniora Głównym celem projektu jest poprawa komunikacji i stanu psychicznego uczestników Akademii Bieszczadzkiego Seniora poprzez adaptację rozwiązań partnera, ujętych w podręczniku Story2 Remember.

Współpraca z placówkami działającymi w innych krajach przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala poznać inne systemy i style pracy, a co za tym idzie przenieść na nasz lokalny grunt najbardziej wartościowe aspekty pracy z seniorami. Pracownicy Bieszczadzkiej Akademii Seniora będą mogli podnieść swoje kwalifikację i przenieść dobre praktyki rumuńskiego partnera do swojej placówki.

Współpraca z partnerami z zagranicy to zawsze ważny aspekt rozwoju w każdej dziedzinie. Rozszerza horyzont i pozwala na doskonalenie umiejętności i kompetencji w danej dziedzinie. Działania w ramach projektu rozpoczną się we wrześniu 2020 roku. W ich ramach odbędą się wizyty studyjne, spotkania partnerskie, warsztaty oraz szkolenia. Przedstawiciele z Gminy Ustrzyki poznają zasady funkcjonowania placówki dla seniorów w rumuńskiej Napoce, a także zaprezentują placówki działające w Gminie Ustrzyki Dolne, czyli Bieszczadzką Akademię Seniora oraz Dom Seniora Senior+.