Uczniowie wyjadą do Hiszpanii

Gmina Ustrzyki Dolne otrzymała dotację z programu Erasmus +, Działanie KA105 – Youht Mobility i wspólnie z partnerem z Hiszpanii i Włoch będzie realizowała projekt wymiany młodzieży w lipcu 2018 roku.

Projekty strategiczne, w ramach programu Erasmus +, pozwalają szkołom i innym organizacjom współpracować w celu podnoszenia jakości nauczania i uczenia się, wzrostu kompetencji uczniów, nauki języków obcych, kreatywności, pracy w zespole i indywidualnego podejścia uczniów do poznawania obcej kultury.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:
- 6 dniowy pobyt 8 uczniów oraz 2 opiekunów w hiszpańskim mieście Numancia De La Sagra,
- nauka języka hiszpańskiego i angielskiego,
- poznawanie kultury i obyczajów tamtejszej ludności,
- gry i zabawy uliczne pozwalające zagłębić się w historię miasta,
- tworzenie wspólnej opowieści z wyjazdu z młodzieżą hiszpańską i włoską.

Dyrektorzy Szkół Podstawowych z Gminy Ustrzyki Dolne dokonają rekrutacji uczniów na podstawie ogólnych kryteriów:
- znajomość języka angielskiego / hiszpańskiego w stopniu średniozaawansowanym,
- motywacja,
- wsparcie rodziców,
- osobowość otwarta na inne poglądy,
- samodzielność,
- zdolność do nauki.