Wotum zaufania i absolutorium udzielone

Dziś w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych odbyła się XLIII Sesja Rady Miejskiej, podczas której burmistrz Bartosz Romowicz otrzymał absolutorium i wotum zaufania. To duży krok w stronę jedności działań radnych Rady Miejskiej oraz burmistrza i pierwsza taka sytuacja od kilku lat.

Podczas dzisiejszej sesji w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 12 osób opowiedziało się za udzieleniem Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych Bartoszowi Romowiczowi absolutorium za ostatni rok pracy, zaś 3 wstrzymało się od głosu. Również głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza skończyło się aprobatą Rady Miejskiej wobec ostatniego roku rządów burmistrza Bartosza Romowicza. 11 radnych Rady Miejskiej poprało działania ustrzyckiego włodarza, zaś 4 wyraziło swój sprzeciw.

To pierwsza taka sytuacja od kilku lat, kiedy burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz otrzymał wotum zaufania i absolutorium od Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, przy czym absolutorium uzyskał ostatnio w 2017 roku, a wotum zaufania nie otrzymał nigdy. – Jedność na linii burmistrz – rada miejska – urząd miejski są niezwykle ważne dla rozwoju gminy i ich mieszkańców – podsumowuje burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz– Cieszę się, że w końcu znowu udało wypracować się nam porozumienie i działać wspólnie. Wierzę, że teraz jeszcze więcej będziemy mogli razem zdziałać dla mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne.

Sesja absolutoryjna, oprócz sesji budżetowej jest najważniejszą sesją w roku. Jej zadaniem jest dokonanie ostatecznego rozliczenia z wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności zaplanowanych zadań. Początkiem roku burmistrz przygotowuje sprawozdanie z wykonania budżetu roku poprzedniego, które opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Następnie poddane jest ono ocenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, która sporządza wniosek o udzielenie absolutorium, ten z kolei opiniowany jest znowu przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych korzystnie oceniła wykonanie zadań zaplanowanych w budżecie roku 2020. Podobnie sytuacja ma się w przypadku oceny dokonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty przedłożone zarówno przez Burmistrza i Komisję Rewizyjną.

Wotum zaufania jest swoistym ustosunkowaniem się Rady Miejskiej do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie gminy. Podsumowuje działalność burmistrza w poprzednim roku. Pokazana jest tam realizacja polityk, programów i strategii, a także uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Burmistrz Ustrzyk Dolnych przedstawił Raport o stanie gminy na dzisiejszej sesji. Zwrócił uwagę na ważne aspekty funkcjonowania samorządu, w tym między innymi na ochronę środowiska, bezpieczeństwo, oświatę i tak ważne w naszej gminie inwestycje.