Wyrok w sprawie wotum zaufania

Zgodnie ze złożoną obietnicą udostępniam dla mieszkańców uzasadnienie do wyroku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej wotum zaufania.

Zamieszczam poniżej w całości do pobrania uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt II SA/Rz 1064/20) z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXVIII/369/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 sierpnia 2020 roku w przedmiocie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych za 2019 rok.