Zmiany statutów sołectw- konsultacje społeczne

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych.

Informuję, że w dniach od 26 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym, projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa.

Głównym celem zmiany statutu sołectwa Jureczkowa jest umożliwienie ciągłości funkcjonowania i organizacji pracy sołectwa w stanie epidemii. Główna zmiana to umożliwienie mieszkańcom głosowania nad uchwałami w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania zebrania w formie spotkania mieszkańców. Przy tej okazji dokonuje się również nowelizacji innych przepisów, które nie były możliwe do zrealizowania w okresie epidemii.

Z racji krótkiego czasu konsultacji proszę o udział mieszkańców sołectwa Jureczkowa w konsultacjach.