Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni dla Bieszczad utworzony!

21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Weźmie w nich udział Komitet Wyborczy Wyborców Aktywni dla Bieszczad.

17 sierpnia Komisarz Wyborczy w Krośnie II przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Aktywni dla Bieszczad. Komitet Wyborczy może zgłaszać listy kandydatów do rad gmin oraz rad powiatu na terenie województwa podkarpackiego oraz kandydatów na wójtów i burmistrzów. Pełnomocnikiem wyborczym komitetu jest Bartosz Romowicz, zaś pełnomocnikiem finansowym Anna Buczek.