35 laptopów za 104 755,00 zł trafiło do uczniów

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz wraz z Zastępcą Michałem Wnukiem wręczyli dziś nowe laptopy dyrektorom ustrzyckich szkół.

Sprzęt trafi do uczniów wykluczonych cyfrowo oraz pochodzących z ubogich rodzin, w których jest minimum troje dzieci. Laptopy zostaną im pożyczone na czas zdalnego nauczania.

Sprzęt komputerowy pozyskała Gmina w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”. Tym razem z pomocy skorzystają nie tylko uczniowie ze szkół podstawowych z Gminy Ustrzyki Dolne, ale również z Liceum Ogólnokształcącego, jak i z Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych. Do uczniów trafi 35 zestawów, na które składają się: laptop, torba oraz myszka.

Projekt „Zdalna szkoła+” sfinansowany jest w 100 % z środków zewnętrznych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.