Bartosz Romowicz

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na obu kierunkach. Obecnie doktorant tej uczelni, uczestnik seminarium doktoranckiego z prawa finansowego. Przygotowuje rozprawę doktorską, a przedmiotem jego zainteresowań naukowych oraz badań jest prawo jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowca akademicki. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse, gdzie obronił pracę dyplomową o roli skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 8 grudnia 2014 r. Burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, a także Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uczestnik licznych konkursów ekonomicznych i przedmiotowych, w których odnosił sukcesy. Dwukrotny Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studentów KUL.

W 2006 r. ubiegał się o mandat radnego miasta i gminy Ustrzyki Dolne z Komitetu Wyborczego Młodzi dla Ustrzyk, którego był założycielem. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. startował do Sejmu RP w okręgu krośnieńsko-przemyskim z listy PSL.

Od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. asystent Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2012-2013 asystent wicewojewody podkarpackiego. Od września 2012 r. do grudnia 2014 r. rzecznik prasowy wojewódzkich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Członek Zarządu oraz założyciel Stowarzyszenia "Razem dla Bieszczad" z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Jako lokalny patriota wspiera i promuje poza regionem wszelkie inicjatywy związane z Bieszczadami i Ustrzykami Dolnymi.

W 2016 roku medalem okolicznościowym za działania na rzecz bezpieczeństwa powiatu bieszczadzkiego przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych. W 2017 roku uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP woj. podkarpackiego odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W 2018 roku odznaczony Medalem XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów za wspieranie działań Policji.

Prywatnie interesuje się sportem, jest wielkim pasjonatem piłki nożnej, zwłaszcza w polskim wydaniu na każdym poziomie ligowym. Lubi polskie kino.

***

Publikacje naukowe i popularno-naukowe:

  • Rozdział „Transformacja ustrojowa a zadłużenie gmin w latach 1990-1998” w monografii „Rok 1989. Nowy początek dla państw Europy Środkowo-Wschodniej”, s. 49, (ISBN 978-83-7996-344-7)
  • Artykuł „Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego” w czasopiśmie „Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy” nr 40, s.227 (ISSN1898-5084)
  • Artykuł popularno-naukowy nt. inicjatywy lokalnej „Nie tylko fundusz sołecki” w miesięczniku „Agro Podkarpacie” (ISSN 2299-0186)
  • Artykuł popularno-naukowy nt. funduszu sołeckiego „Więcej inwestycji na wsi” w miesięczniku „Agro Podkarpacie” (ISSN 2299-0186)
Aktywni dla Bieszczad
VisitUstrzyki
Facebook
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Gazeta Bieszczadzka