Bartosz Romowicz

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na obu kierunkach. Ukończył studia doktoranckie na tej uczelni na kierunku prawo. Decyzją z dnia 12 marca 2019 roku Rady Wydziału Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II posiada otwarty przewód doktorski, a tematem jego rozprawy doktorskiej jest "Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową gmin w Polsce". Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse, gdzie obronił pracę dyplomową o roli skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego. Jest w trakcie uzyskiwania tytułu zawodowego Master of Business Administration (MBA). Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 8 grudnia 2014 r. Burmistrz Ustrzyk Dolnych. W wyborach samorządowych 21 października 2018 roku uzyskał reelekcję.

W 2019 roku ubiegał się o mandat Senatora RP startując z Komitetu Wyborczego PSL z poparciem wszystkich partii opozycyjnych. W wyborach 13 października 2019 roku uzyskał wynik 81 983 głosów na terenie ośmiu powiatów województwa podkarpackiego.

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, a także Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uczestnik licznych konkursów ekonomicznych i przedmiotowych, w których odnosił sukcesy. Dwukrotny Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studentów KUL.

W 2006 r. ubiegał się o mandat radnego miasta i gminy Ustrzyki Dolne z Komitetu Wyborczego Młodzi dla Ustrzyk, którego był założycielem. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. startował do Sejmu RP w okręgu krośnieńsko-przemyskim z listy PSL.

Od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. asystent Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2012-2013 asystent wicewojewody podkarpackiego. Od września 2012 r. do grudnia 2014 r. rzecznik prasowy wojewódzkich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Członek Zarządu oraz założyciel Stowarzyszenia "Razem dla Bieszczad" z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Jako lokalny patriota wspiera i promuje poza regionem wszelkie inicjatywy związane z Bieszczadami i Ustrzykami Dolnymi.

W 2016 roku medalem okolicznościowym za działania na rzecz bezpieczeństwa powiatu bieszczadzkiego przez Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych. W 2017 roku uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP woj. podkarpackiego odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W 2018 roku odznaczony Medalem XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów za wspieranie działań Policji.

Prywatnie interesuje się sportem, jest wielkim pasjonatem piłki nożnej, zwłaszcza w polskim wydaniu na każdym poziomie ligowym. Rekreacyjnie biega oraz amatorsko trenuje piłkę nożną. Lubi polskie i hiszpańskie kino oraz książki o tematyce politycznej.

***

Publikacje naukowe i popularno-naukowe:

  • Rozdział „Transformacja ustrojowa a zadłużenie gmin w latach 1990-1998” w monografii „Rok 1989. Nowy początek dla państw Europy Środkowo-Wschodniej”, s. 49, (ISBN 978-83-7996-344-7)
  • Artykuł „Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego” w czasopiśmie „Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy” nr 40, s.227 (ISSN1898-5084)
  • Artykuł popularno-naukowy nt. inicjatywy lokalnej „Nie tylko fundusz sołecki” w miesięczniku „Agro Podkarpacie” (ISSN 2299-0186)
  • Artykuł popularno-naukowy nt. funduszu sołeckiego „Więcej inwestycji na wsi” w miesięczniku „Agro Podkarpacie” (ISSN 2299-0186)
VisitUstrzyki
Facebook
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Gazeta Bieszczadzka