Czas na Twoją opowieść – przewodnik po metodzie pracy z osobami starszymi

W Gminie Ustrzyki Dolne powstaje przewodnik po metodzie pracy z osobami starszymi zatytułowany Czas na Twoją opowieść. To efekt szeregu działań, spotkań i wyjazdów w ramach projektu Akademia Opiekunów realizowanego we współpracy z rumuńskim partnerem Alzhimer Society – Napoca Branch. - Dzięki tym działaniom możemy ułatwić pracę opiekunów osób starszych i wesprzeć ich w codziennych zadaniach - mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz - Poprzez tworzenie takich przewodników, jak ten działamy również na rzecz wzrostu świadomości społecznej, zwracając uwagę na wszystkie istotne aspekty w pracy z seniorami. To niezwykle ważne w naszym starzejącym się społeczeństwie.

6 września 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek opieki społecznej i placówek opiekuńczych w naszej gminie. Szkolenie składało się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich specjalista do spraw merytorycznych Joanna Pełdiak zaprezentowała specjalne metody na podstawie transferowanego modelu Story2Remember. W ich wyniku uczestnicy tworzą specjalny przewodnik. Drugą część szkolenia poprowadził Tomasz Kobylański z Self Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego, który opowiadał o psychologicznych perspektywach procesu starzenia się.

Efektem wrześniowych warsztatów będzie specjalny dokument nazwany “Czas na Twoją opowieść – przewodnik po metodzie pracy z osobami starszymi”. Zostanie on opublikowany końcem października 2021 r. Celem wprowadzanej metody i wypracowanego podręcznika jest poprawa kompetencji personelu oraz zwiększenie wiedzy na temat demencji. Dokument zostanie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektor MGOPS Iwony Szwarc.

W szkoleniu w ustrzyckim magistracie wzięło udział 21 osób, w tym: dyrektor MGOPS Iwona Szwarc,
kierownik Akademii Bieszczadzkiego Seniora Mariola Hamiga, dyrektor DPS w Moczarach Stanisław Leszega, dyrektor ŚDS Pani Magdalena Łesak-Bulwan, dyrektor PCPR Magdalena Wojtasik oraz pracownicy tych placówek.

Misją Akademii Opiekunów jest przekazywanie osobom zajmującym się na co dzień opieką nad osobami starszymi specjalistycznej wiedzy, w taki sposób, aby była ona możliwa do zastosowania w praktyce. Uczestnicy projektu tworzą autorskie programy aktywizacji osób żyjących z demencją, szkolą się i korzystają z doradztwa specjalistów zaangażowanych w te działanie. Dzięki lepszemu rozumieniu procesów starzenia i wypracowywania praktycznych umiejętności opiekunowie mogą lepiej realizować codziennie wykonywane przez siebie zadania. 

Projekt realizowany jest od września 2020 roku we współpracy z Rumuńskim Towarzystwem Alzhimer. Głównym celem projektu jest poprawa komunikacji i stanu psychicznego uczestników Akademii Bieszczadzkiego Seniora poprzez adaptację rozwiązań partnera, ujętych w podręczniku Story2Remember. Na “Akademię Opiekunów” pozyskano dofinansowanie w kwocie 72 580,00 zł, co stanowi całość wartości projektu. Finansowany jest on z Europejskiego Funduszu Społecznego z programu “Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa”.