Kanalizacja na Żukowie w Ustjanowej Górnej już gotowa

Zakończył się już drugi etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Ustjanowa Górna– Żuków. Mieszkańcy mogą w pełni korzystać z powstałej infrastruktury.

Gmina Ustrzyki Dolne zakończyła realizację projektu uporządkowującego gospodarkę wodno-ściekową mieszkańców Ustjanowej Górnej–Żukowa. Powstał nowy ciąg kanalizacji sanitarnej, który zapewni mieszkańcom bezpieczny i wygodny odpływ ścieków.

Zakończone w grudniu prace w ramach budowy tej części sieci kanalizacji sanitarnej na Żukowie obejmowały wykonanie odcinka o łącznej długości ok. 500mb. W ramach drugiego etapu zostało uzbrojonych 20 działek budowlanych. Całkowity koszt realizacji tego etapu wynosił 574 330,11zł. Gmina Ustrzyki Dolne pozyskała aż 75% funduszy z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co stanowi kwotę 430 747,57 zł.

Budowę sieci kanalizacyjnej na Żukowie Gmina Ustrzyki Dolne rozpoczęła już w 2016 roku. Etap pierwszy został zrealizowany ze środków własnych. Wykonanych zostało wtedy 414mb kanalizacji w obrębie drogi gminnej nr 119259R. Koszt wykonania tego odcinka kanalizacji wyniósł 108 079,80 zł. W latach 2016 - 2018 wybudowano łącznie ok. 1km kanalizacji, co pozwoliło uzbroić łącznie 37 działek budowlanych.

Na terenie gminy została zrealizowana również sieć kanalizacyjna w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na którego realizacje gmina otrzymała 85% dofinansowania. Całość zrealizowano w latach 2016-2018. Łączny koszt tej inwestycji to 2 100 000zł. W ramach tego programu zostało wykonanych ponad 5km sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne. Obecnie trwa ostatni etap tego projektu, w ramach którego powstanie ok 1km .

Korzyści, jakie wynikają z odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej są obustronne. Po pierwsze, odprowadzanie ścieków jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla mieszkańców. Po drugie sieć kanalizacyjna eliminuje zrzut nieoczyszczonych ścieków, szkodliwych dla wód powierzchniowych. W efekcie prowadzi to do znaczącej poprawy stanu środowiska.

Sieć kanalizacji sanitarnej podnosi jednoznacznie komfort życia mieszkańców poprzez likwidację szamb lub odprowadzanie ścieków w sposób nieuregulowany i niezgodny z prawem. Tym samym stworzona infrastruktura wpływa nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców, ale również na wzrost wartości rynkowej nieruchomości.