W Gminie Ustrzyki Dolne powstały 2 szlaki rowerowe!

Mamy wyjątkową gratkę dla miłośników rowerów. Jesień to idealny czas, żeby wsiąść na dwa kółka i z tej perspektywy zwiedzać naszą piękną Gminę Ustrzyki Dolne.

Wspólnie z Ustrzyckim Stowarzyszeniem Kultury przygotowaliśmy folder, mapy i stronę internetową www.bike.ustrzyki-dolne.pl, w których pokazujemy dwa szlaki turystyczne dostosowane do osób o różnych możliwościach fizycznych. Pierwszy z nich, szlak turystyczno-rowerowy o długości 18 km i prowadzi przez Ropienkę, Stańkową  i Zawadkę. Trasa jest w formie pętli, z trzema miejscami postojowymi, dostosowana dla rodzin z dziećmi i osób starszych. Drugi rekomendowany jest dla osób uprawiających jazdę wyczynową. Wiedzie grzbietem Kamiennej Laworty i również ma formę pętli, którą pojedziemy zrobimy 15 km.

Szlaki rowerowe to jeden z naszych ważnych produktów turystycznych, dzięki nim tworzymy wizerunek mikroregionu, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, a w szczególności turystyką rowerową. Od lat dbamy o to, żeby nasza gmina była postrzegana, jako idealne miejsce do odpoczynku, zarówno biernego, jak i aktywnego. Dbają, o to zarówno mieszkańcy, tworząc wspaniałe miejsce noclegowe pełne różnych atrakcji, jak i przedsiębiorcy, ale również stowarzyszenia i sama gmina.

Rok rocznie dodajemy nowe możliwości i atrakcje, jak zielony labirynt, ścianka wspinaczkowa, siłownie na świeżym powietrzu, Skate Park, Pumptrack, czy wiele szlaków dostosowanych do możliwości różnych osób, w tym nasz wiodący produkt turystyczny, jakim jest Korona Ustrzyckich Gór. Teraz zrobiliśmy kolejny krok w stronę rozwoju turystyki aktywnej, czyli usystematyzowanie szlaków rowerowych, w postaci folderu, map i strony internetowej z wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi i punktami do zwiedzania na tych szlakach.

Trasa rowerowa na Kamiennej Laworcie rozpoczyna bieg przy skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul.Nadgórną w Ustrzykach Dolnych. Dalej kierujemy się czerwonym szlakiem w kierunku górnej stacji narciarskiej na Kamiennej Laworcie. Z miejsca widokowego przy stacji narciarskiej podążamy czerwonym szlakiem w kierunku szczytu Kamiennej Laworty, skąd kierujemy się w stronę Źródeł Strwiąża. Z miejsca postojowego przy Źródłach Strwiąża podążamy szlakiem niebieskim do ul. Strwiążyk, a następnie ul. I. Łukasiewicza i ul. Gombrowicza wracamy do ul. Nadgórnej skąd wyruszaliśmy. Trasa ze względu na ukształtowanie terenu dostępna jest od późnej wiosny do jesieni. Możemy na niej zobaczyć: Krzyż Nad Urwiskiem, miejsce po dworze Nanowskiwch, miejsce widokowe z górnej części stacji narciarskiej Laworta Ski, szczyt Kamiennej Laworty, Źródło Strwiąża, dawną cerkiew greckokatolicka na Strwiążyku, kościół pw. św. Józefa Robotnika.

Szlak turystyczno-rowerowy Ropienka rozpoczyna się w parku wiejskim w Ropience. Stamtąd kierujemy się drogą numer 2226R do miejscowości Stańkowa, gdzie przy świetlicy wiejskiej znajduje się miejsce na odpoczynek. Po odpoczynku wracamy ponownie na drogę nr 2226R w kierunku Zawadki. Przy zabytkowym cmentarzu w Zawadce znajduję się kolejne miejsce postojowe. Z Zawadki ruszamy drogą nr 2224R w kierunku Ropienki. Koło Szkoły Podstawowej w Ropience skręcamy w prawo i drogą powiatową nr 2293R wracamy do parku wiejskiego przy kościele pw. św. Barbary w Ropience. Poruszając się na trasie należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Trasa jest dostępna cały rok, ale należy uwzględnić warunki pogodowe. Podążając tym szlakiem możemy również zobaczyć pomnik upamiętniający pomordowanych przez UPA w Ropience, Krzyż kopalniany w Ropience, kapliczkę przydrożną w Stańkowej, kościół filialny w Stańkowej, miejsce podworskie Stańkowa, kościół pw. Krzyża Świętego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Rozpuciu, cmentarz w Zawadce, kapliczkę przydrożną w Zawadce, kaplicę grobową Wierzbickich w Ropience, zabytkową kopalnię ropy naftowej w Ropience.

Rowerowe szalki turystyczne w Gminie Ustrzyki Dolne zostały przygotowane dzięki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach projektu grantowego objętego PROW 2014-2020. W ramach projektu „Promocja obszaru LSR, szansą na zachowanie dziedzictwa lokalnego’’ złożonego przez Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury wykonaliśmy 10 000 sztuk folderów informacyjnych, 10 000 sztuk map poglądowych oraz podstroję internetową: www.bike.ustrzyki-dolne.pl. Otrzymaliśmy na ten cel środki zewnętrzne w wysokości 19 681,00 zł, przy wkładzie własnym jedynie 0,50 zł. Celem zadania jest wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego.