20 tysięcy złotych za poprawną segregację odpadów. Konkurs dla szkół i przedszkoli z Gminy Ustrzyki Dolne ruszył!

- Budowanie świadomości i nawyków ekologicznych to nie tylko ważny wymiar edukacji – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolych Bartosz Romowicz – to również nasz społeczny obowiązek. W listopadzie Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz ogłosił konkurs pod nazwą „Segregacja odpadów” dla szkół i przedszkoli z naszej gminy. Do wygrania jest 20 tysięcy złotych. Konkurs potrwa do 30 kwietnia 2022 roku.

Konkurs „Segregacja odpadów” to jedno z działań Gminy Ustrzyki Dolne wpisujące się w strategię ochrony środowiska naturalnego oraz Program „Zielone Ustrzyki Dolne” – Dbałość o naturalne środowisko to jeden z tych elementów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, który wpływa bezpośrednio na nasze życie. Wszelkie działania, jakie realizujemy w kierunku ochrony przyrody, fauny i flory mają wpływ, na jakość powietrza, wód opadowych, wód gruntowych, ocieplanie się klimatu i wiele innych. Wychowanie w tym duchu dzieci i młodzieży powinno być dla nas wszystkich ważnym celem. Takim też jest dla naszej gminy, dlatego organizujemy konkursy jak ten – mówi Burmistrz Bartosz Romowicz.

Konkurs „Segregacja odpadów” skierowany jest dla szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Ustrzyki Dolne. Jego celem jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie segregacji odpadów komunalnych oraz utrwalenia nawyków systematycznej zbiórki i segregacji odpadów. Nagrodę otrzyma ta szkoła lub przedszkole, któro w okresie od 1 listopada 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku procentowo odda najmniej odpadów zmieszanych w przeliczeniu na jednego ucznia. 

Szkoła lub przedszkole, któro wygra w konkursie „Segregacja Odpadów” zyska nie tylko 20 tysięcy złotych. Największą nagrodą dla tej jednostki oświatowej oraz dla placówek z naszej gminy, które wezmą udział w rywalizacji, będzie wykształcenie wśród swoich uczniów poprawnych nawyków chroniących środowisko oraz zwiększenie ich świadomości na temat ekologii oraz dbałości o naturę i przyrodę. Nagrodę pieniężną szkoła lub przedszkole, które zwycięży będzie mogła wykorzystać na działania ekologiczne związane z gospodarką odpadami. 

W konkursie bierze udział 8 placówek oświatowych z Gminy Ustrzyki Dolne, które pisemnie zgłosiły chęć rywalizacji. Uczniowie ze zgłoszonych szkół i przedszkoli nie tylko muszą zgromadzić jak najmniej odpadów zmieszanych. Ich zadaniem jest również poprawna segregacja wszystkich odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: metal, opakowania plastikowe, opakowania szklane, opakowania kartonowe, papier, odpady biodegradowalne i odpady zmieszane. W ramach akcji dzieci i młodzież z ustrzyckich szkół i przedszkoli mają również segregować drobny sprzęt elektryczny, jak np. czajnik elektryczny, suszarka, toster, mikser, prostownica itp. oraz sprzęt elektroniczny typu telefon, tablet, laptop, radio.

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych zapewnił już pojemniki do poprawnej segregacji odpadów każdej szkole czy przedszkolu, które bierze udział w konkursie. Każdy pojemnik będzie oznaczony odpowiednią naklejką, przypominającą, co można wrzucić do danego kosza. Odpady komunalne zgromadzone w jednostkach oświatowych odbierze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzegach Dolnych. Będzie ono na bieżąco przekazywać informacje do Urzędu Miejskiego o stanie oddanych odpadów wg frakcji. – Małymi krokami wychowujemy młode pokolenie do wzięcia odpowiedzialności za nasze środowisko - podkreśla Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz i dodaje – mam nadzieję, że dzięki takim działaniom jak to, już nie długo to oni będą dla swoich rodziców, dziadków, sąsiadów i całej naszej społeczności wzorem do naśladowania w zakresie dbałości o środowisko.