Audyt krajobrazowy w Ustrzykach Dolnych

W najbliższych dniach w naszym mieście będziemy mogli spotkać się z latającymi obiektami bezzałogowymi.

Dzięki nawiązaniu kontaktu przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nasza gmina przystąpi do pilotażowego projektu realizowanego przez tę uczelnię. Projekt prowadzony przez Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nazywa się "Geocenrum doskonałości" i jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania:  3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt jest dedykowany studentom ostatnich lat studiów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych różnych specjalności, w celu ich lepszego przygotowania do podjęcia pracy zawodowej i wyposażenia w dodatkowe kompetencje m. in. poprzez zajęcia prowadzone w formie warsztatów, certyfikowanych szkoleń oraz zajęć praktycznych prowadzonych również we współpracy z firmami z branży.

W Ustrzykach Dolnych prowadzone będą zajęcia w dniach 16.07. - 20.07. na temat audytów krajobrazowych (przedmiot ukierunkowany jest na zrozumienie i ugruntowanie pojęcia krajobrazu jako zespołu zróżnicowanych komponentów środowiskowych, kulturowych, społecznych i innych).  W ramach zajęć przedstawiona zostanie metodyka wykonywania audytu krajobrazowego m. in. z punktu widzenia realizacji wymogów ustawy krajobrazowej i dyrektyw UE. Zajęcia terenowe  odbędą się w obszarach o zróżnicowanym krajobrazie (góry, wyżyny, obszary nadmorskie, pojezierze) a uczestnicy zajęć będą mieli okazję pracować z różnorodnymi danymi przestrzennymi, m. in. pozyskanymi za pomocą „dronów” (RPAS).

Mieszkańcy Ustrzyk Dolnych mogą się zatem spotkać z latającymi obiektami bezzałogowymi w tych dniach ale loty prowadzone będą przez profesjonalistów z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. Ustrzyki Dolne są jedną z czterech lokalizacji w Polsce, w których prowadzone są audyty w ramach projektu -  w tym jedną z dwóch lokalizacji audytów pod kierunkiem dr Leszka Litwina. Po zakończeniu projektu powstanie publikacja podsumowująca oraz planowane są prezentacje na konferencjach.

Z tytułu udziału w projekcie gmina Ustrzyki Dolne nie poniesie żadnych kosztów, a dodatkowo otrzyma wszystkie materiały wykonane w projekcie.