Bezpieczeństwo i infrastruktura drogowa priorytetem naszej gminy

Ostatni miesiąc roku to doskonały czas na podsumowanie tego, co zmieniło się w naszym regionie. W latach 2015-2022 zrealizowaliśmy wiele inwestycji, których finalizacja była możliwa nie tylko dzięki środkom własnym, ale też tym, które Gmina Ustrzyki Dolne pozyskała z zewnątrz. Przyjrzyjcie się działaniom związanym z bezpieczeństwem oraz infrastrukturą drogową, na które pozyskaliśmy ponad 17 mln zł.

Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się wśród zadań, które traktujemy priorytetowo. Zakup sprzętu do jednostek OSP oraz samochodów dla strażaków ochotników w Stańkowej i Łodynie, to inwestycje które zrealizowaliśmy dzięki prawie 300 tys. zł zł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Pamiętaliśmy również o ratownictwie medycznym w naszej gminie, które wsparliśmy zakupem sprzętu niezbędnego do ratowania życia. Pieniądze na ten cel pozyskaliśmy w dużej mierze z Funduszu Sprawiedliwości. Istotnym punktem w tym zakresie była inicjatywa „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”. Ta idea przyświecała nam szczególnie w obecnej sytuacji międzynarodowej, dzięki programom współpracy transgranicznej. Na inwestycje związane z tematem bezpieczeństwa w latach 2015-2022 pozyskaliśmy łącznie ponad 2,1 mln zł.

Z bezpieczeństwem nierozerwalnie wiąże się także stan naszych dróg. Zwiększyliśmy komfort ich użytkowników, tworząc nowe rozwiązania komunikacyjne, a przyczyniło się do tego pozyskanie środków w wysokości prawie 13 mln zł. W ciągu ostatnich lat poprawie uległ stan nie tylko liczniej uczęszczanych arterii, ale także dróg lokalnych i rolniczych, dzięki czemu mieszkańcy mają lepszy dojazd do wielu lokalizacji. Wśród wyremontowanych odcinków znalazło się ponad 40 odcinków w Ustrzykach Dolnych, Łobozewie Górnym, Łodynie, Hoszowczyku, Ropience, Brelikowie, Krościenku, Bandrowie Narodowym, Stebniku, Teleśnicy Oszwarowej, Ustjanowej Górnej, Stańkowej, Brzegach Dolnych, Wojtkowej, Jałowem i Leszczowatem.

Modernizacja dróg to jednak nie tylko ich remonty konieczne wraz z upływem czasu, ale także reagowanie na sytuacje nieprzewidywalne. Stąd nasze działania mające na celu likwidację szkód powodziowych. Na sercu leży nam bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, więc wśród zrealizowanych przez nas przedsięwzięć był projekt „Bezpieczny pieszy” oraz przebudowa przejść dla pieszych w Ustrzykach Dolnych za pozyskaną kwotę przekraczającą 1 mln zł. Dobry stan dróg zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także większą atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów i szanse dalszego rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Na inwestycje związane z infrastrukturą drogową w latach 2015-2022 wydaliśmy ze środków zewnętrznych ponad 15 mln zł. Środki pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, PGNiG, Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a także budżetu państwa. Jesteśmy przekonani, że kontynuacja owocnej współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z wyżej wymienionymi instytucjami przyniesie kolejne korzyści dla naszych mieszkańców.