Coraz bliżej geotermii?

Gmina Ustrzyki Dolne otrzymała koncesję na wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych w Ustrzykach Dolnych.

To kolejny krok do korzystania w naszym mieście z energii geotermalnej. Roboty geologiczne nad utworzeniem otworu GT-1 w Ustrzykach Dolnych mogłyby rozpocząć się na działce przy Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ustrzykach Dolnych. Marszałek Województwa Podkarpackiego w czerwcu wydał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych w naszym mieście. Pozwoliłoby to na odkrycie zasobów wód geotermalnych i skorzystanie z ich potencjału w zakresie energetyki cieplnej naszej gminy.

- Walczymy o to, aby znaleźć w naszej gminie źródła geotermalne – mówi Bartosz Romowicz Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Jest to nasz cel długofalowy, który już od dłuższego czasu systematycznie realizujemy. Geotermia w Ustrzykach Dolnych to plan, który wierzę, że ma szansę się zrealizować i przyniesie wiele korzyści naszym mieszkańcom. Przede wszystkim pozwoli na ekologiczne rozwiązania w naszej gminie. Przyszłościowo pozwoli na rozwój gospodarczy, ekonomiczny, a także przyczyni się do jeszcze większej konkurencyjności turystycznej naszej gminy.

Jak podaje Artur Borkowski na portalu portalenergia.pl energia geotermalna to energia z wnętrza Ziemi. Skumulowana jest w gorących suchych skałach lub w systemach hydrotermalnych. W przypadku energii pierwotnej mówi się o pozostałościach po procesach formowania się planety oraz procesach rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Do zasobów geotermalnych zalicza się ciepło, które charakteryzuje temperatura co najmniej 20ºC.

W naszym rejonie potwierdzono występowanie wód termalnych. Wartości uzyskane z badań geofizyki powierzchniowej z otworu badawczego IG-1 w Brzegach Dolnych wykazały perspektywy odkrycia złóż węglowodorów. Najbliżej określono badaniami temperaturę wód w Polańczyku, gdzie wyniosła ona 21oC . W Wetlinie stwierdzono odwiertami występowanie geotermii o temperaturze 43 oC. W Ustrzykach Dolnych do tej pory nikt nie podjął się przeprowadzenia badań w zakresie rozpoznania wód termalnych.

Otwór GT-1 ma mieć głębokość 2300 metrów. Jego utworzenie pomoże w określeniu jakie parametry hydrogeologiczne i hydrochemiczne ma nasz teren. Zostaną zbadane właściwości mineralizacji wód podziemnych, jej wydajność, ciśnienie oraz temperatura. W ten sposób będzie można określić przydatność dla ujęcia wód termalnych do celów energetycznych.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz zaproponował pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 100% całości inwestycji. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku. Niezbędne w tym celu było zabezpieczenie 30 tys. złotych na dokumentację do wniosku „Bieszczadzka geotermia dla zrównoważonego rozwoju”. Radni Rady Miejskiej na ostatniej Sesji 30 czerwca 2020 roku nie przyjęli propozycji Burmistrza Ustrzyk Dolnych, co wstrzymuje dalsze prace.

Harmonogram prac nad geotermią w Ustrzykach Dolnych- czyli kto, jak i za czym głosował?

20.08.2019 r. - na wniosek Burmistrza Rada Miejska przyjęła uchwałę o zabezpieczeniu kwoty 100 000 zł na zadanie pod nazwą: Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gm. Ustrzyki Dolne. W ramach tej kwoty wykonana miała być analiza możliwości pozyskania i poszukiwania źródeł geotermalnych na terenie gminy Ustrzyki Dolne, czyli wstępna analiza naukowa niezbędna do dalszych prac.
Głosowali za: Bałkota Bożena, Bis Leokadia, Buczek Anna, Czarnecki Julian, Dziwisz Marek, Kniaziowski Jan, Kulka Magdalena, Lawrenc Ryszard, Mazur Piotr
Głosowali przeciw: Urban Czesław, Bobrecki Artur
Wstrzymali się od głosu: Lupa Arkadiusz, Kwaśnik Bogdan
Nieobecni na sesji: Tymejczyk Henryk, Wolańska Renata

30.10.2019 r.- na wniosek Burmistrza Rada Miejska przyjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy do kwoty 110 700 zł na zadanie pod nazwą:  Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gm. Ustrzyki Dolne. W ramach tej kwoty wykonane miał zostać projekt robót geologicznych będący podstawą złożenia wniosku o koncesję do Marszałka Województwa.
Głosowali za: Bałkota Bożena, Bis Leokadia, Buczek Anna, Czarnecki Julian, Dziwisz Marek, Kniaziowski Jan, Kulka Magdalena, Lawrenc Ryszard, Lupa Arkadiusz, Mazur Piotr, Tymejczyk Henryk
Głosowali przeciw: Urban Czesław, Bobrecki Artur
Wstrzymali się od głosu: nikt
Nieobecni na sesji: Kniaziowski Jan, Wolańska Renata

9.01.2020 r.- na wniosek Burmistrza Rada Miejska przyjęła budżet gminy na rok 2020, w którym została zabezpieczenia kwota 110 700 zl na realizację umowy z uchwały z dn. 30.10.2019 r.
Głosowali za: Bałkota Bożena, Bis Leokadia, Czarnecki Julian, Dziwisz Marek, Kniaziowski Jan, Kulka Magdalena, Lawrenc Ryszard, Lupa Arkadiusz, Mazur Piotr, Tymejczyk Henryk, Urban Czesław, Wolańska Renata
Głosowali przeciw: nikt
Wstrzymali się od głosu: Buczek Anna, Bobrecki Artur, Kwaśnik Bogdan

30.06.2020 r.- przeciw wnioskowi Burmistrz Rada Miejska odrzuciła projekt uchwały wyrażający zgodę na zabezpieczenie kwoty 30 000 zł na zadanie pod nazwą: Bieszczadzka geotermia dla zrównoważonego rozwoju. Za tę kwotę miał zostać wykonany kosztorys inwestorski oraz analiza wykorzystania źródeł termalnych, czyli dwa dokumenty będące załącznikiem do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Bez tych dwóch dokumentów nie można złożyć takiego wniosku.
Głosowali za: Bałkota Bożena, Czarnecki Julian, Dziwisz Marek, Kniaziowski Jan, Lawrenc Ryszard, Mazur Piotr, Tymejczyk Henryk
Głosowali przeciw: Bis Leokadia, Buczek Anna, Bobrecki Artur, Kwaśnik Bogdan, Kulka Magdalena, Lupa Arkadiusz, Urban Czesław, Wolańska Renata