Czy powstanie nowa świetlica w Ustjanowej Górnej?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych udało się zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Kultury i Sportu w Ustjanowej Górnej. To miejsce, które ma powstać na bazie byłej szkoły, służącej mieszkańcom przed laty. Chcemy podtrzymać tę dobrą tradycję i w tym historycznym miejscu nadal tworzyć i realizować dobre działania dla naszej społeczności.

Zabezpieczone środki pozwolą na przygotowanie pełnej dokumentacji na remont, odbudowę, nadbudowę, przebudowę byłej szkoły w Ustjanowej Górnej, która znajduje się przy boisku. Planujemy ją wykonać w latach 2022-2023. To kolejny krok, dzięki któremu mieszkańcy wsi zyskają nowe miejsce do spotkań, realizowania pomysłów i przedsięwzięć na rzecz nie tylko mieszkańców swojego sołectwa, ale również i całej Gminy Ustrzyki Dolne. Nowa świetlica wiejska w Ustjanowej Górnej będzie mogła być wykorzystana zarówno, jako świetlica sama w sobie, nadal, jako Izba Pamięci, ale także chcemy przygotować tam szatnie i pomieszczenia dla klubu sportowego Lotnik Ustjanowa oraz garaż strażacki dla OSP. Wszelkie działania i podejmowane projekty architektoniczno-budowlane realizowane będę pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu.

Najbardziej zależy mi na tym, aby było to nie tylko miejsce dla ludzi, ale przede wszystkim miejsce tworzone przez ludzi, społeczność Ustjanowej Górnej. W najbliższych tygodniach zorganizujemy zebranie wiejskie, w którym zaproponujemy mieszkańcom koncepcję rozbudowy byłej szkoły w Ustjanowej Górnej. Przede wszystkim chcemy jednak usłyszeć od mieszkańców ich potrzeby, wizje i pomysły na reaktywację tego miejsca. Podkreślę raz jeszcze, zależy mi na tym, żeby to działanie tworzone było przez samych mieszkańców, którzy będą z tego korzystać, dlatego przeprowadzimy swojego rodzaju konsultacje społeczne.

Ustjanowa Górna to jedno z największych sołectw w naszej gminie, które nieustannie prężnie działa. Bez trudu, każdy z nas może zauważyć działania mieszkańców, poświęcających swój czas w pracy na rzecz innych, jako samo sołectwo, ale także w ramach organizacji takich jak OSP, KGW, czy klub sportowy Lotnik Ustjanowa. Na pochwałę zasługuje również radny z tego okręgu Pan Ryszard Lawrenc, który wspiera działania gminy i jednoczy mieszkańców swojej miejscowości do wspólnego działania.

W mojej pracy, jako Burmistrza Ustrzyk Dolnych od samego początku zależy mi na zrównoważonym rozwoju każdego z sołectw, są jednak takie, które zasługują na wyjątkowe wyróżnienie za swoją aktywność, podejmowane działania na rzecz całej naszej lokalnej społeczności. Takim sołectwem jest w moim odczuciu właśnie Ustjanowa Górna, dlatego też będę walczył o to nowotworzone miejsce. Dziękuję wszystkim radym, którzy poparli to działanie podczas głosowania na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Na grafice pokazuję sposób głosowania radnych w tym temacie na ostatniej sesji. Mam również wielką wiarę w to, że Ci nieprzekonani zmienią zdanie, a wspólne działanie dla dobra nie tylko mieszkańców jednego sołectwa, ale przede wszystkim mieszkańców całej gminy staną się celem nadrzędnym.