Doceniajmy nauczycieli. Wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W coraz bardziej wymagających czasach, w których oczekiwania względem uczniów są coraz wyższe, rola nauczycieli urasta do szczególnej rangi. I to właśnie osoby wprowadzające młode pokolenia w świat wiedzy i nauki powinny być doceniane i wspierane.

Z takiego założenia wychodzę także jako Burmistrz Ustrzyk Dolnych. Ze szczególną uwagą pochyliłem się nad dokonaniami pedagogów, wręczając nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Już nie po raz pierwszy wziąłem pod uwagę samodzielność i kreatywność nauczycieli, podkreślając ich dorobek, a także wyrażając zaufanie wobec otwartości umysłów. Te przymioty z pewnością zaowocują w przyszłości, przynosząc nam wartościowe jednostki i po prostu inteligentnych oraz empatycznych ludzi.

Dzień Edukacji narodowej powinien być zresztą świętem nie tylko nauczycieli i uczniów, ale nas wszystkich. Całej wspólnocie powinno zależeć na tym, aby kolejne pokolenia w jak najbardziej świadomy i mądry sposób kształtowały przyszłość. Wszak to nie tylko dla nas, ale i dla siebie będą tworzyć otaczającą ich rzeczywistość.

Wychodząc poza dotychczasowe ramy wyróżnień, nagrodziłem zarówno nauczycieli placówek oświatowych w postaci szkół podstawowych na terenie gminy, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego oraz po raz pierwszy – Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych. Jest to wyraźne podkreślenie faktu, że edukacja dzieci zaczyna się już od ich najmłodszych lat i jest prowadzona na wielu płaszczyznach. A jak doskonale wiemy, dobry start i różnorodność w coraz bardziej wymagającym świecie potrafią być nieocenione.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych Małgorzata Konopka, która otrzymała nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Wśród osób nagrodzonych znaleźli się:

 • Anna Cieplak (Szkoła Podstawowa w Hoszowie),
 • Michał Kaleta (Szkoła Podstawowa w Ustjanowej),
 • Małgorzata Kamińska (Szkoła Podstawowa w Wojtkowej),
 • Romana Drozdowska (Szkoła Podstawowa w Ropience),
 • Magdalena Juchniewicz (Szkoła Podstawowa w Ropience),
 • Agnieszka Wójciszyn (Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych),
 • Jolanta Molek (Przedszkole nr 2 w Ustrzykach Dolnych),
 • Elżbieta Szot (Przedszkole nr 2 w Ustrzykach Dolnych),
 • Kamil Demkowski (Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych),
 • Małgorzata Socha (Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych),
 • Wioletta Grzegorzak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustrzykach Dolnych),
 • Jadwiga Siara (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustrzykach Dolnych),
 • Luiza Senktas-Cyzio (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustrzykach Dolnych),
 • Bogdan Kwaśnik (Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych),
 • Jadwiga Jastrzębska (Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych),
 • Artur Gadzała (Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ustrzykach Dolnych).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów! Jednocześnie zapewniam, że jako wybitne osoby kształtujące przyszłe pokolenia, możecie czuć moje nieustające wsparcie i zaufanie.