Gmina Ustrzyki Dolne miejscem rozwoju i inwestycji

Minione lata to dla Gminy Ustrzyki Dolne czas systematycznego rozwoju. Inwestycje, które zrealizowaliśmy, pomagają naszemu regionowi rozwinąć skrzydła, a przede wszystkim służą Wam, mieszkańcom. Regularność i skuteczność w zmianach, które działy i dzieją się na Waszych oczach przyświecają nam nadal.

Od 2015 roku dbamy o to, aby wszystkie sektory i dziedziny, za którą odpowiedzialność ponosi gmina były w dobrej kondycji. Stąd nasze nieustanne działania nakierowane na pozyskanie finansowych środków zewnętrznych, które odpowiednio użytkowane, pomagają w osiąganiu zamierzonych celów. W latach 2015-2022 Gmina Ustrzyki Dolne pozyskała łącznie ponad 97 milionów złotych. Ta kwota połączona z wkładem własnym, zwiększyła możliwości rozwoju i inwestycji. Jakie zadania zrealizowaliśmy dzięki pozyskanym środkom?

Wychodzimy z założenia, że najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Dlatego priorytetowo traktujemy stan ratownictwa medycznego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, które mogły i nadal mogą liczyć na nasze wsparcie. Z powyższym tematem wiąże się stan infrastruktury drogowej, aby zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym, jeździło się po naszym regionie bezpiecznie i komfortowo. Ten cel przyświeca nam zarówno w remontach istniejących już tras, jak i tworzeniu nowych, ułatwiających odpowiednią komunikację drogową.

Bezpieczeństwem jest również dbanie o przyszłe pokolenia. Bardzo ważna jest zatem ochrona środowiska w pięknych bieszczadzkich rejonach. W związku z tym inicjowaliśmy prace związane z usuwaniem szkodliwych odpadów, sprzątaniem terenów naturalnych, a także budową nowych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Myślenie o przyszłości podkreślamy także w przedsięwzięciach w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Kluczową kwestią dla zapewnienia odpowiednich warunków życia jest temat mieszkalnictwa. Modernizacja budynków gwarantujących podstawowe możliwości bytowe, szczególnie rodzinom wielodzietnym, również znalazły się na liście zrealizowanych przez nas inwestycji. Nierozerwalnie jest z tym związana sieć wodociągowa, której odpowiedni stan także wzięliśmy pod uwagę.

Aby wszystkie sektory działalności gminy były właściwie skoordynowane, dbamy o jak najlepszą dostępność mieszkańców do informacji oraz o to, aby ważne sprawy mogły być przez nas załatwiane możliwie szybko z pomocą nowoczesnych technologii. W ramach zrealizowanych przez nas przedsięwzięć znajdują się również te, mające na celu pomoc, aktywizację i otwieranie nowych drzwi grupom, które tego potrzebują. Pamiętamy o seniorach, niepełnosprawnych oraz najmłodszych, aby wszyscy mieli szansę na równy start i dalszy rozwój.

Trzeba podkreślić, że jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki jest w naszej gminie turystyka. Z nią wiąże się działalność wielu przedsiębiorców, dzięki którym turyści tak chętnie do nas wracają. Dlatego chcąc zachować wyjątkowość naszego regionu, podjęliśmy inicjatywy mające na celu zachowanie wzorowego stanu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, jak i te tworzące nowe miejsca spędzania wolnego czasu, również tego aktywnego. Doskonale wiemy, że odwiedzają nas turyści piesi, jak i ci korzystający chętniej z tras rowerowych. Nowe propozycje stworzyliśmy też za sprawą utworzenia zbiorników wodnych oraz tężni solankowych.

Od turystyki blisko do sportu, którego rozwój wspieramy z wielką dumą. Wśród mieszkańców mamy wiele utalentowanych młodych ludzi, którym trzeba jedynie dać szansę rozwoju. Wśród inwestycji przez nas zrealizowanych znalazły się nie tylko zawody, na których sportowcy mogli pokazać się szerszej publiczności, ale przede wszystkim obiekty umożliwiające im codzienne treningi. Boiska sportowe, trasy narciarskie, kryta pływalnia i kompleks lekkoatletyczny w Ustrzykach Dolny służyć mają nie tylko profesjonalistom, ale nam wszystkim. W ten sposób chcemy promować zdrowy i aktywny tryb życia.

Bogactwo naszego regionu opiera się nie tylko na jego atrakcyjnym otoczeniu, ale także na tradycji i kulturze. Mając to na uwadze, wspieramy i inicjujemy wydarzenia przedstawiające wielopokoleniowe dziedzictwo kulturowe. Wyrażamy to choćby poprzez inwestycje wspierające działania świetlic wiejskich, ale również cykliczne i okolicznościowe wydarzenia promujące Ustrzyki Dolne i całą gminę. Nasza pamięć obejmuje dbanie o zabytki, pomniki, cmentarze i obiekty architektury sakralnej, będące wciąż istniejącymi świadkami historii.

Pamiętajcie, że słuchamy Waszego głosu w dyskusjach na każdy temat związany z gminnymi realiami. Chcemy, aby wspólna wizja teraźniejszości i przyszłości naszego regionu była spójna i przynosiła kolejne owoce w postaci dalszego rozwoju. W kolejnych artykułach omówimy szczegółowo wspomniane inwestycje.