I sesja Rady Miejskiej 2018-2023

19 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. Radni złożyli ślubowanie, wybrali prezydium, a także został zaprzysiężony burmistrz Bartosz Romowicz na kolejną kadencję 2018-2023.

Zarówno Nowa Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych, jak i burmistrz zostali wybrani w wyborach samorządowych 21 października. W Radzie zasiada 15 radnych. Dziewięciu ze Stowarzyszenia Aktywni dla Bieszczad, troje z Prawa i Sprawiedliwości, dwoje z Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Samorządowego i jeden ze Stowarzyszenia Nowoczesne Bieszczady.

Pierwszą sesję poprowadził radny Jan Kniaziowski. Radni złożyli ślubowanie oraz odebrali zaświadczenie o wyborze z rąk Kariny Kwaśnik, przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej.

Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został Julian Czarnecki, były dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych, były przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz radny Rady Powiatu Bieszczadzkiego. Za jego kandydaturą w tajnym głosownio głosowało 9 radnych, przeciw 3, a od głosu wstrzymało się 2 radnych. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali: Piotr Mazur sołtys Jureczkowej, który zdobył najwięcej głosów spośród wszystkich radnych oraz Ryszard Lawrenc sołtys Ustjanowej Dolnej.

Nowy przewodniczący odebrał też ślubowanie od burmistrza, którym po raz drugi został Bartosz Romowicz. Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy głosowali na niego oraz na radnych Aktywnych dla Bieszczad. Dziękował za to, że ponownie zdecydowali się mu zaufać i dodał, że przez następne lata postara się przekonać do siebie, pozostałych mieszkańców gminy, którzy na niego nie głosowali. Podziękował też swoim kontrkandydatom w wyborach oraz wiceburmistrz Katarzynie Sekule i współpracownikom.

Burmistrz dodał, że obecnie trwają prace nad budżetem gminy na rok 2019 i zaprosił radnych do zgłaszania uwag. - Możemy się różnić, ale cel mamy ten sam - dobro naszej gminy. Zachęcam wszystkich do współpracy - zwrócił się do radnych obecnej kadencji.
Podczas obrad I Sesji Miejskiej powołano Komisję Skrutacyjną, która czuwała nad przebieg tajnych głosowań. W jej skład weszli: Leokadia Bis (BSS), Marek Dziwisz (AdB) oraz Czesław Urban (PiS). Wybrano też Komisję Rewizyjną w której skład weszli: Bożena Bałkota (AdB), Bogdan Kwaśnik (AdB), Anna Buczek (AdB), Marek Dziwisz (AdB) oraz Czesław Urban (PiS).

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych określiła też nową wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza, które zostało obniżone podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza będzie wynosić - 4800,00 zł brutto, dodatek funkcyjny - 2100,00 zł brutto oraz dodatek specjalny - w wys. 40 proc. Nie jest to maksymalna kwota wynagrodzenia jakie wg przepisów może pobierać Burmistrz Ustrzyk Dolnych.

tekst: www.ustrzyki-dolne.pl