Innowacje szansą dla samorządów. Debata na Europejskim Forum Samorządowym w Poznaniu

Przez dwa dni uczestniczyłem w drugiej edycji Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends. W Poznań Congress Center rozmawialiśmy o tym, jak samorządy szukają innowacji w lokalnej rzeczywistości, a także gdzie udaje im się je znaleźć. Podczas jednej z debat z dumą reprezentowałem tam Ustrzyki Dolne.

Europejskie Forum Samorządowe to projekt, dzięki któremu głos miast, gmin, powiatów i województw ma być słyszany coraz bardziej. Władze samorządowe powinny mieć coraz większy wpływ na to, jak żyje się mieszkańcom ich regionów, ponieważ to właśnie one są najbliżej potrzeb i trosk ludzi, których znają.

Nowe czasy z wszelkim zachowaniem dobrych tradycji, przynoszą jednak również konieczność znajdowania nowych rozwiązań. Fakt, że znalazłem się wśród uczestników debaty pod hasłem „Jak samorządy szukają innowacji i gdzie je znajdują”, jest znakomitym potwierdzeniem tego, że gmina Ustrzyki Dolne jest w tym zakresie jednym z prekursorów i najlepszych przykładów.

Jednostki samorządów terytorialnych uczestniczą aktualnie w programie GovTech, który ma za zadanie wdrażanie nowoczesnych kompetencji pracowników administracji publicznej. Te mają za sobą nieść innowacyjne rozwiązania technologiczne służące właśnie Wam. Chcę jednocześnie podkreślić, że takie działania mają na celu zaktywizowanie mieszkańców i otwarcie na nowe możliwości. Zamierzam uważnie obserwować i wspierać najciekawsze inicjatywy wykazujące się największą pomysłowością i dozą innowacyjności.

Czy samorząd faktycznie może być innowacyjny? Czy startup realnie może zawitać do jednostek samorządu terytorialnego i przynieść nam wszystkim konkretne korzyści? A także czy samorządy mają obecnie innowacyjne wyzwanie wymagające zmian? O tym rozmawiałem wraz z Olgą Dzieciątkowską z Urzędu Miasta w Poznaniu, ekspertką Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i założycielką Pracowni Miejskiej Justyną Król Linke, naczelnikiem Wydziału Innowacji i Inwestycji Urzędu Miasta Tychy Janem Cofałą oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Sektora Publicznego w Polskim Standardzie Płatności operatora systemu BLIK Dariuszem Marcjaszem.

Pamiętajmy, że samorządy muszą wprowadzać innowacje, aby poprawiać jakość życia mieszkańców. Do tego w obecnie panujących realiach w pewnej mierze niezależnych od nas, kreatywne rozwiązania przynoszą oszczędności. A te pozwolą na płynne działanie w każdym zakresie działalności gminy.

Wszystkim współrozmówcom dziękuję za rozmowę, która jestem przekonany – zaowocuje zarówno w niedalekiej, jak i dalszej przyszłości, kolejnymi innowacyjnymi projektami. Będą one platformą rozwoju i szansą na udogodnienia, także dla mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne.