Kolejne środki na edukację. Szkoły w Gminie Ustrzyki Dolne będę miały asystentów ucznia

Gmina Ustrzyki Dolne pozyskała grant w wysokości 142 513,70 zł na realizację projektu “Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Pozyskane środki pozwolą na zatrudnienie pięciu asystentów dla uczniów – Zakończyliśmy pomyślnie etap negocjacji wniosku, jesteśmy przed podpisaniem umowy na realizację projektu, który odbędzie się w 2022 r. – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – Dzięki temu jesteśmy pewni, że przez 10 miesięcy uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będę mieli odpowiednie wsparcie. To ważne, żeby zapewniać pomoc na każdym etapie edukacji dla każdego ucznia.

W pilotażowym projekcie “Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” weźmie udział pięć jednostek oświatowych z Gminy Ustrzyki Dolne, w tym aż w trzech osoba wspomagająca rozwój będzie zatrudniona na cały etat. Należą do nich SP 2 w Ustrzykach Dolnych, SP w Ustjanowej Górnej oraz w Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych. W ustrzyckiej jedynce asystent ucznia będzie zatrudniony na 3/4 etatu, a w Szkole Podstawowej w Wojtkowej na pół etatu.

Celem projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż” jest opracowanie standardów usług asystenckich. Środki przeznaczone na zadanie mają sfinansować zatrudnienie asystentów ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakwalifikowanych do projektu szkołach i przedszkolach ze wszystkich 16 województw. Ponadto, w trakcie realizacji projektu zebrane doświadczenia i przeprowadzone badania przyczynią się do przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami nazywanego w skrócie ASPE. 

Efektem projektu będzie również powstanie opisu kwalifikacji asystenta, który zostanie wprowadzony do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ułatwi to przyszłościowo finansowanie i organizację pracy na tym stanowisku, opracowanie programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE, a także przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.  - To duża szansa nie tylko na pomoc wymagającym szczególnej uwagi i pracy uczniów w naszej gminie – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – biorąc udział w tym pilotażowym działaniu przyczynimy się do stworzenia ogólnodostępnych metod pracy i szkoleń w tej szczególnej grupy pracowników oświaty, z których korzystać będą pokolenia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Partnerami realizującymi projekt są: Fundacja Edukacyjna ODITK, Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Sztuka Włączania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.