Konferencja prasowa partii Polska 2050 Szymona Hołowni w Ustrzykach Dolnych

Brak podwyżek PIT, CIT i VAT przez 3 lata od wyborów, zmiana zasady naliczania składki zdrowotnej, „karniaki” dla urzędów, które przekroczą ustawowe terminy na podjęcie decyzji, zwiększenie skuteczności sądów gospodarczych, proste przepisy dla mikrofirm.

 

"Mamy program na całą kadencję, lata, a nawet pokolenia. To plan dla każdego, niezależnie czy mieszka w małej czy dużej miejscowości. Używając skali ocen szkolnych, nie interesuje nas Polska na dwóję czy tróję, chcemy Polski na 6-tkę. Polska, w której Państwo ponosi odpowiedzialność za swoje działanie" - tymi słowami mogę podsumować dzisiejszą konferencję prasową partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Razem z Magdaleną Ludwiczak, Arkadiuszem Południakiem oraz Łukaszem Skórą przedstawiliśmy najważniejsze założenia programu „Polska na 6-tkę”:

1. Żadnych podwyżek PIT CIT i VAT.
Mamy do czynienia z nierównowagą budżetową i spadkiem wzrostu PKB. Każda przyszła władza będzie stała przed pokusą łatania dziur budżetowych przez podniesienie podatków. Deklarujemy, że będziemy się sprzeciwiać takiej podwyżce przez 3 lata po wyborach, do czasu, w którym poznamy skalę uwolnionego wzrostu gospodarczego i możliwych do uzyskania oszczędności.

2. Przewidywalność podatków.
Po 3-letnim moratorium zobowiązujemy się do wprowadzania zmian w PIT i CIT maksymalnie raz w roku, z odpowiednio długim vacatio legis. Wszelkie inne przepisy podatkowe będą wchodziły w życie maksymalnie dwa razy w roku (1 stycznia i 1 lipca). Wprowadzimy przepisy zobowiązujące do odpowiednio długich okresów na konsultacje społeczne wszystkich zmian w prawie podatkowym. 

3. VAT od zapłaconej faktury. 

Dzisiaj po wystawieniu faktury przedsiębiorca musi odprowadzić podatek VAT niezależnie od tego, czy faktura została opłacona. To zwłaszcza w małych firmach prowadzi często do utraty płynności. Wprowadzimy zasadę zwalniającą z takiego obowiązku do momentu uregulowania należności przez dłużnika.

4. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia.

Uważamy za niesprawiedliwą sytuację, w której przedsiębiorca opłaca składkę chorobową, ale musi jednocześnie wypłacać zasiłek chorobowy przez pierwszych 33 dni choroby pracownika. Wszyscy pracownicy powinni być objęci ubezpieczeniem od pierwszego dnia zwolnienia. Na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinien też spoczywać obowiązek przeciwdziałania nadużywaniu takich zwolnień.

5. Domniemanie niewinności podatnika.

Sytuacja w której to na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia swojej niewinności jest nie do przyjęcia. Dzisiaj w Polsce urząd skarbowy może zająć wszystkie konta podatnika i zwolnić je dopiero po udowodnieniu niewinności. W skrajnych przypadkach może to zająć kilka lat. Sprawy karno-skarbowe i postępowania podatkowe muszą podlegać tej samej zasadzie co sprawy karne – zasadzie domniemania niewinności. Zamrażanie majątku podatnika bez decyzji sądu musi zostać zakazane.

6. Karniaki za błędy urzędów.
Wobec podatników i przedsiębiorców obowiązuje zasada zero tolerancji. Tymczasem urzędy nie są rozliczane z niedotrzymywania terminów i błędnych decyzji. Opóźnienie w wydaniu decyzji uniemożliwia podjęcie drogi odwoławczej, a błąd urzędu może mieć dramatyczne skutki dla podatnika i przedsiębiorcy. Wprowadzimy „karniaki” czyli kary finansowe dla urzędów, które przekroczą ustawowe terminy na podjęcie decyzji. Chcemy też uproszczenia systemu dochodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa.

7. Proste przepisy dla mikrofirm.

W Polsce stosowane są te same zasady i wymogi dla wielkich korporacji i mikrofirm.  To powoduje ogromne przeciążenie tych ostatnich. Wprowadzimy ograniczenie stosowania wybranych przepisów wobec mikro- i małych firm do czasu osiągnięcia przez nie określonych poziomów zatrudnienia i obrotów.

8. Składka zdrowotna, a nie podatek.

Zmienimy zasady naliczania składki zdrowotnej tak by miała ona charakter składki, a nie podatku zdrowotnego. Składka powinna stanowić koszt funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnie od charakteru prowadzenia działalności gospodarczej czy formy rozliczenia. Nie należy jej także naliczać od przychodów przedsiębiorstwa czy zysków ze sprzedaży majątku trwałego.

9. Zwiększenie skuteczności sądów gospodarczych.

Organizacja polskiego sądownictwa gospodarczego sprawia, że wcześniej można doczekać się wyroku przed Sądem Ostatecznym, niż Sądem Okręgowym. Należy zwiększyć obsadę sądów gospodarczych i przekazać proste sprawy do rozstrzygania przez asesorów sądowych.

10. Przyjazne zasady interpretacji podatkowych.

Przedsiębiorcy czekają dziś bardzo długo na złożone przez nich zapytania dotyczące indywidualnych interpretacji podatkowych. Należy skrócić terminy wydawania interpretacji indywidualnych oraz dążyć do rozszerzenia stosowania interpretacji indywidualnych na osoby, które nie składały wniosku, ale znajdują się w adekwatnej sytuacji prawnej.

 

„W ubiegłym roku ponad 2 tysiące nastolatków próbowało popełnić samobójstwo. To jest więcej niż w 2017, 2018 i 2019 roku łącznie. To jest przerażające. Dostęp do lekarza specjalisty, lekarza psychiatrii dziecięcej musi być najszybszy jak to tylko możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni. Jeżeli nie ma dostępnego lekarza w tym terminie, to NFZ powinien zwrócić koszty wizyty prywatnej. Tu chodzi o życie naszych dzieci, na tym nie można oszczędzać.” – Magdalena Ludwiczak, specjalista ds. ekologii, kandydatka na kandydatkę w nadchodzących wyborach parlamentarnych Polska 2050 Szymona Hołowni. 

„Jako obywatele prowadzący działalność gospodarczą mamy prawo do tego byśmy byli poważnie traktowani przez swoje państwo. Gospodarka jest podstawą do rozwoju społecznego, ale też do dobrobytu i również do poczucia bezpieczeństwa obywateli. Trzeba przestać traktować ją jak dojną krowę, którą można doić bez końca, a ona jakoś sobie poradzi, przeżyje. Proponujemy przez pierwsze 3 lata po wyborach nie wprowadzać żadnych podwyżek w PIT, CIT i VAT, po to by uwolnić wzrost gospodarczy. Chcemy zbudować przewidywalność prawa podatkowego i wydłużyć vacatio legis.” – Arkadiusz Południak, przedsiębiorca z Przemyśla.

„Dzisiaj dla przedsiębiorcy, podatnika jest zero tolerancji ze strony urzędów. Jeśli przedsiębiorca spóźni się z jakąkolwiek opłatą, podlega karze. Jeżeli urząd spóźni się ze zwrotem pieniędzy, czy też wydaniem dokumentu dla przedsiębiorcy, podatnika, nie podlega żadnej odpowiedzialności. Dlatego chcemy wprowadzić karniaki za błędy urzędu” -  Łukasz Skóra, przewodniczący Rady Miejskiej w Kańczudze, przedsiębiorca.

 

Całą konferencję możecie zobaczyć klikając w link: https://fb.watch/jSOypGWE4K/