Nowy sprzęt dla ochotników z OSP Wojtkówka

Strażacy z OSP Wojtkówka otrzymali nowy sprzęt strażacki, który został zakupiony przez Hotel Arłamów.

Hotel Arłamów to największy obiekt tego typu w regionie. Wyposażony jest w automatyczne czujniki informujące o pożarze, które zdarza się, że sygnalizują fałszywe alarmy. Dla straży (i państwowej i ochotniczej) nie ma to znaczenia, bo wezwanie to wezwanie a bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Najczęściej do tych wezwań stawiają się druhowie z OSP Wojtkówka, dlatego Zarząd Hotelu w symboliczny sposób chciał podziękować druhom za ich zaangażowanie.

Dzięki wsparciu finansowemu Hotelu OSP Wojtkówka otrzymało ubrania specjalne piaskowe, radiotelefony cyfrowe, hełm, latarkę kątową i buty specjalne gumowe. To ważne wsparcie, bo choć symboliczne to pokazuje, że praca naszych strażaków- ochotników jest doceniana przed podmioty gospodarcze działające w naszej gminie.