Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych za nami

24 września 2021 r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych. Młodzi ustrzyccy radni złożyli w piątek uroczyste ślubowanie, a także wybrali swojego przewodniczącego oraz jego zastępców. W tajnym głosowaniu na swojego reprezentanta wybrali Aleksa Grządziela, a na jego zastępców Kornelię Panek i Dominika Tomczaka.

15 września odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w szkołach z Gminy Ustrzyki Dolne. Młodzież mogła wybrać osoby, spośród swoich rówieśników, które będą dbać o ich interesy na płaszczyźnie gminnej i samorządowej. Decyzją młodzieży z naszej gminy powołanych zostało 15 uczniów ze szkół zlokalizowanych w Gminie Ustrzyki Dolne. Nowymi Radnymi Młodzieżowej Rady Gminy kolejnej kadencji zostali: Kacper Budacz, Martyna Budzowska, Bernadeta Dudek, Natan Grzelarczyk, Julia Janczy, Dawid Kucaba, Julia Mazurek, Piotr Nicpoń, Kornelia Panek, Patryk Paszkowski, Patryk Szostak, Dominik Tomczak, Jan Walasek, Julia Włodarczyk. 

Najważniejszym celem tworzenia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym, czy też włączanie ich w proces podejmowania decyzji. Młodzi Radni mają możliwość wyrażania swojego zdania na temat decyzji samorządu, których skutki dotyczą młodzieży, a także mogą konsultować i opiniować decyzje dotyczące młodych ludzi poprzez spotkania z przedstawicielami Rady Gminy, Burmistrzem, urzędnikami. W ten sposób włącza się również młodych obywateli w proces podejmowania decyzji na etapie tworzenia projektu uchwały, bądź decyzji, czy też poprzez prowadzenie badań lub organizowanie debat. 

Dzięki takiemu angażowaniu w życie codzienne lokalnej społeczności młodzi ludzie nie tylko zdobywają szereg kompetencji miękkich, stają się przedsiębiorczy, zaradni, uczą się dyskutować w sposób dyplomatyczny, przedstawiać rzeczowe argumenty, podejmować inicjatywy, działania, angażować w nie innych. Ich praca może przynosić również korzyści dla miasta i gminy w dwojaki sposób. Poprzez tworzenie przez młodych ludzi działań na rzecz młodzieży, czy wszystkich mieszkańców, jak choćby tworząc wydarzenia kulturalne, czy zgłaszając propozycje swoich projektów na np. usprawnienie funkcjonowania miejsc użyteczności publicznej. W Ustrzykach Dolnych takim przykładem jest działanie realizowane w 2019 roku z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Ustrzyki Dolne, a więc zrealizowanie projektu utworzenia Samoobsługowych stacji naprawy rowerów, które znajdują się na terenie naszego miasta.

- W młodych ludziach jest wielka siła i potencjał – mówi burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – w dużej mierze to od nas jednak zależy, jak pokierujemy ich aktywność i zaangażowanie w codzienne sprawy lokalnej społeczności i nie tylko. Praca w Młodzieżowej Radzie Gminy to nie tylko lada wyzwanie, ale również szansa na rozwój ich, jako jednostek i nas wszystkich, jako społeczności. To my rodzice, pedagodzy, mieszkańcy i samorządowcy musimy stwarzać im możliwości do pełnego i zrównoważonego rozwoju, pole do działań i narzędzia do ich realizowania. Jestem dumny ze wszystkich angażujących się w sprawy lokalne młodych ludzi, nie mogę doczekać się podejmowanych przez Was projektów i trzymam bardzo mocno kciuki za Wasze wzrastanie.