Podpisanie umów w ramach Inicjatywy Lokalnej 2022

Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych zostały podpisane umowy w ramach Inicjatyw Lokalnych 2022. Do konkursu zgłoszono 11 potencjalnych zadań, jednak ocenę formalną przeszło 5 spełniających wszystkie warunki - Każda forma zaangażowania się mieszkańców w tworzenie społeczności lokalnej i zadań realizowanych na jej rzecz powinna być doceniana – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – cieszę się, że podjęliście się tych wyzwań. Macie nasze pełne poparcie. Będziemy wspierać Was z każdym działaniu, bo aktywność społeczna to wielka zaleta i szansa na rozwój nas wszystkich, której należy się pomoc.

W 2022 roku zostanie zrealizowanych pięć Inicjatyw Lokalnych w Gminie Ustrzyki Dolne na łączną kwotę 30 164,28 zł. Z tych środków nasi aktywni mieszkańcy ulepszą plac zabaw i siłownię zewnętrzną, docieplą boks garażowy oraz wykonają remont remizy. Przeprowadzona zostanie również akcja sterylizacji zwierząt, a w Zawadce powstanie projekt zagospodarowani terenu wokół świetlicy – Gratuluję wszystkim, którzy tak aktywnie włączają się w życie społeczne gminy i dziękuję za każde działania na rzecz naszej lokalnej społeczności – dodaje Burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Poniżej przedstawiamy wszystkie działania, wraz z kworami zaplanowanymi na ich realizację.

1. Uczniowski Klub Sportowy "Nafciarz" zrealizuje projekt pod nazwą „Rozwijamy strefę relaksu - doposażamy plac zabaw i siłownię zewnętrzną w nowe urządzenia” na kwotę 6 900,00 zł.

2. Ochotnicza Straż Pożarna Łobozew Górny zrealizuje projekt pod nazwą „Remont szatni strażackiej OSP Łobozew Dolny” na kwotę 2 600,00 zł.

3. Fundacja Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt zrealizuje projekt pod nazwą „Akcja kastracji/ sterylizacji kotów wolno żyjących celem ograniczenia negatywnych skutków ich oddziaływania na lokalną społeczność i kontroli ich populacji na terenie gm. Ustrzyki Dolne” na kwotę 6 000,00 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ustrzykach Dolnych zrealizuje projekt pod nazwą „Docieplenie boksu garażowego Remizy OSP Ustrzyki Dolne” na kwotę 7 164,28 zł

5. Alina Bodnar – Sołectwo Zawadka zrealizuje projekt pod nazwą „Projekt zagospodarowania wokół świetlicy wiejskiej w Zawadce na kwotę 7 500,00 zł.