Ponad MILION złotych pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki

20 grudnia Zespół Ministerstwa Sportu i Turystyki do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaopiniował pozytywnie dotację na kwotę ponad MILIONA złotych na budowę kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych!

Wniosek o przyznanie dotacji gmina Ustrzyki Dolne złożyła w naborze latem 2018 roku. Wniosek obejmuje m.in. budowę czterotorowej treningowej bieżni lekkoatletycznej o długości 400 metrów z odcinkiem sześciotorowym do biegów na krótkich dystansach. Oprócz tego wybudowane zostaną inne elementy kompleksu lekkoatletycznego, takie jak m.in. skocznia do skoku w dal, skocznia do skoku wzwyż oraz rzutnia.

Całość zadania ma kosztować niewiele ponad dwa miliony złotych, zaś proponowane dofinansowanie to ponad milion złotych. Zadanie będzie zrealizowane w latach 2019-2020.