Potęgowo nową gminą partnerską Ustrzyk Dolnych

Gmina Ustrzyki Dolne ma nową gminę partnerską. W sobotę 12 października burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz podpisał umowę o współpracy partnerskiej z wójtem gminy Potęgowo, Dawidem Litwinem.

– Jest to początek nowych, wspólnych działań. Zbudujemy nić porozumienia między północą, a południem Polski. Dzięki temu nie tylko stworzymy płaszczyznę współpracy między naszymi gminami, ale również będziemy uczyć się od siebie nawzajem, wspierać w realizacji projektów i jednocześnie nadal aktywizować naszych mieszkańców – mówi burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz.

Oba saomrządy partnerskie ukierunkowują swoje działania na wymianę kulturalną, informacyjną i turystyczną. W swoim założeniu umowa partnerska pomiędzy gminami ma prowadzić do nawiązywania współpracy placówek oświatowych i kulturalnych, a także innych instytucji.

Współpraca między Potęgowem a Ustrzykami Dolnymi ma opierać się na wymianie młodzieży szkolnej, angażowaniu się w zawody sportowe miasta partnerskiego. Ważnym celem jest wzajemne wspieranie turystyki oraz kultury, a przede wszystkim tworzenie i realizowanie wspólnych projektów z pozyskanych środków zewnętrznych. Umowa o współpracy partnerskiej to również zachęta do podejmowania współpracy między stowarzyszeniami działającymi na terenie gmin oraz ich mieszkańcami.

Realne działania w ramach współpracy partnerskiej rozpoczną się już na początku 2020 r. Władze zaplanowały wymianę dzieci w wieku szkolnym. W lutym 2020 r. uczniowie z Potęgowa odwiedzą Ustrzyki Dolne, poznając lokalne atrakcje oraz aktywnie spędzając czas zimą. W wakacje dzieci z Ustrzyk Dolnych pojadą z kolei do Potęgowa. Będzie to okazja zarówno do odpoczynku oraz zapoznania się z ich kulturą i tradycjami.

Potęgowo to duża wieś gminna, w Polsce północnej położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim. Wieś jest siedzibą gminy Potęgowo, gdzie działa żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa. Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody Grodzisko Runowo, w którym ochronie podlegają buczyny, buki i dęby o obwodach przekraczających 3 metry oraz grodzisko wraz z osadą i cmentarzyskiem kurhanowym. Wśród zabytków gminy Potęgowo znajduje się również cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Głuszynie, Pałac w Poganicach w stylu eklektycznych willi podmiejskich z początku XX wieku oraz rokokowy kościół w Łupawie z 1772 r.