Pozyskaliśmy środki na nowe ogrodzenie oraz zestaw linowy w Ustjanowej Górnej

Gmina Ustrzyki Dolne pozyskała 12 000,00 zł z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 25 000,00 zł.

W ramach zadania została opracowana Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Ustjanowa Górna na lata 2021-2025, w której została przedstawiona wizja odnowy i rozwoju wsi, a także plan działań priorytetowych jej realizacji. Inwestycja obejmuje wykonanie ogrodzenia panelowego, montaż furtki oraz zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w Ustjanowej Górnej. Nowa infrastruktura umożliwi wykorzystanie potencjału miejscowości oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z aktywizacją i integracją. 

Przeprowadzone w ramach projektu działania nie tylko podniosą walory estetyczne zagospodarowanego terenu, ale przede wszystkim pozwolą na stworzenie przestrzeni w pełni przyjaznej dzieciom i młodzieży. Tak powstała infrastruktura będzie doskonałym fundamentem do wspólnych inicjatyw kulturalnych i sportowych organizowanych przez mieszkańców wsi. Przyczyni się również do integracji i aktywizacji lokalnej społeczności. 

W realizację Programu Odnowy Wsi Ustjanowa Górna zaangażowani zostaną mieszkańcy wsi. Będę zaangażowani a przykład w wykonanie prac porządkowych na terenie inwestycji przy wykorzystaniu sprzętu udostępnionego przez Partnerów projektu, czyli Ochotniczą Straż Pożarną w Ustjanowej oraz firmę Mirosław Babiarz Usługi Remontowo-Dociepleniowe.
Dzięki realizacji zadania, każde kolejne przedsięwzięcie wpisane w Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Ustjanowa Górna będzie zyskiwało na jakości i atrakcyjności. Realizowane teraz działania i tworzone udogodnienia pomogą w bardziej dynamicznym rozwoju i integracji społecznej wsi. 

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 realizuje zapisy Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Jego wdrażanie przyczynia się do rozwoju społeczności wiejskiej poprzez działania mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizację przestrzeni wiejskiej.