Prawie pół miliona złotych na Laboratoria Przyszłości!

- Rozwój talentów dzieci i młodzieży to nieprzerwanie jeden z głównych priorytetów działań Gminy Ustrzyki Dolne – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz - Od lat dyrektorzy naszych szkół realizują wiele zadań pochodzących zarówno z subwencji przeznaczonych dla gminy, jak i z środków zewnętrznych. Zwiększa to szansę na rozwój talentów ustrzyckiej młodzieży, budowanie ich kompetencji i start w przyszłość. Ostatnio, szkoły z naszej gminy w ramach Programu Laboratoria Przyszłości uzyskały dofinansowanie w kwocie 454 500,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to program, którego celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły. Dzięki specjalnie przygotowywanym warunkom uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Zarówno tradycyjne lekcje, jak i zajęcia pozalekcyjne będą mogły być prowadzone w ciekawy i angażujący sposób. Celem tego wsparcia jest rozwój tzw. kompetencji przyszłości z obszaru kierunków nazywanych STEAM, a więc z zakresu nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.

- Inwestycja w rozwój dzieci i młodzieży to inwestycja w przyszłość naszej gminy – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – możliwości, jakie daje Program Laboratoria Przyszłości pozwolą naszym uczniom na rozwój wielu talentów i umiejętności. Dzięki pozyskanym środkom, uczniowie aż siedmiu szkół z naszej gminy będą mogli budować roboty, programować, tworzyć przedmioty za pomocą drukarek 3d, a to tylko niektóre możliwości, jakie dają środki przeznaczone na zakup sprzętu, narzędzi i nie tylko. Stworzenie możliwości do rozwoju pasji i zainteresowań to niejako kontynuacja dzisiejszych działań. Już teraz dążymy do tego, aby inwestować w nowoczesne rozwiązania w naszej gminie przy zachowaniu poszanowania natury. Jednym z takich przykładów jest tworzenie sieci samochodów elektrycznych wraz z rozbudowaną bazą gminnych parkingów Park&See. Wierzę, że tak przygotowany grunt i tworzone aktualnie przykłady możliwości nowoczesnych rozwiązań w przyszłości przyniosą zaangażowanie naszych dzieci i młodzieży w dalszy rozwój lokalnej społeczności i potencjału tych terenów.

Z Programu Laboratoria Przyszłości w Gminie Ustrzyki Dolne najwięcej skorzysta SP 1 w Ustrzykach Dolnych z dofinansowaniem 135 900,00 zł oraz SP 2 w Ustrzykach Dolnych, która otrzymała kwotę 108 600,00 zł. Są to największe szkoły w naszej gminie, w których kształci się największa ilość uczniów. Dwie szkoły SMS Ustrzyki Dolne i SP Ustjanowa Górna dostały do dyspozycji po 60 000,00 zł, zaś trzy pozostałe, a więc SP w Wojtkowej, SP w Ropience, SP w Hoszowie po 30 000,00 zł.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych. Ponadto z założenia programu zakupiony sprzęt ma uczyć samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Dzięki otrzymanym środkom uczniowie mają nauczyć się stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W katalogu wyposażenia, określającego na co szkoły mogą przeznaczyć środki wyróżniamy wyposażenie podstawowe, a wiec takie sprzęty, jak kamera cyfrowa, statyw, mikroport, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, gimbal czy aparat fotograficzny. Ponadto jednostki oświatowe, które otrzymały dofinansowanie mogą wyposażyć stanowiska na przykład w stoły warsztatowe, montażowe czy stolarskie, uzupełnić stanowiska pracy w narzędzia do obróbki drewna i metalu, specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzęt gospodarstwa domowego, części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, pomoce projektowe, jak zestawy konstrukcyjne i modelarskie, a także środki ochrony indywidualnej.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Środki przeznaczone na działania w ramach programu pochodzą z Polskiego Ładu.