Przebudowa mostu i dróg w Wojtkowej

Kolejny tydzień prac inwestycyjnych za nami! Przebudowujemy most na rzece Wiar w Wojtkowej wraz z drogami dojazdowymi do domostw.

W ramach tych prac zostanie utworzona kładka zarówno dla pieszych, jak i samochodów. Zostały również wykonane prace przygotowawcze pod inwestycję, roboty ziemne oraz konstrukcja drogi. Przygotowywane są zjazdy i pobocza. Przeznaczone na ten cel środki posłużą również na obsługę geodezyjną oraz prace wykończeniowe.

Poniżej małe podsumowanie działań:

Zadanie w części finansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, skąd otrzymaliśmy: 844 193,00 zł

Całkowity koszt budowy mostu wyniesie: 1 688 386,55zł

Wkład własny gminy wynosi: 844 193,55 zł

Planowany termin zakończenia: październik 2022

Wykonawcą jest: FUHTB Tomasz Biłas

Nazwa zadania: Budowa kładki jezdno-pieszej w ciągu drogi gminnej publicznej 119464R oraz Przebudowa dróg gminnych nr 119464R, 119464R, 119474R w miejscowości Wojtkowa

Poziom zaawansowania: 70%