Raport o stanie gminy za 2020 rok

Zgodnie z przepisami zobowiązującymi Burmistrza do przedstawienia do 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy zostawiam w Państwa rękach Raport o stanie Gminy Ustrzyki Dolne, który podsumowuje działalność naszego samorządu w 2020 roku.

Był to trudny rok pełen nieoczekiwanych sytuacji związanych z pojawieniem się pandemii koronawirusa. Rok który początkowo sparaliżował życie na całym świecie. Rok pełen adaptowania się do nowych realiów, przenoszenia dużej ilości spraw życia codziennego i  zawodowego do świata wirtualnego. Rok który był wyzwaniem, a jednocześnie pozwolił odkryć nowe pokłady możliwości.

Pomimo trudnego czasu zrealizowaliśmy szereg inwestycji, jak między innymi budowa sieci wodociągowej w Łobozewie Dolnym, wybudowaliśmy kompleks lekkoatletyczny na Stadionie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz utworzyliśmy Dzienny Dom „Senior+” oraz Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”.

Opracowany dokument obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Jestem przekonany, że informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom Ustrzyk Dolnych do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu i staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszego miasta i gminy.

Po więcej informacji zajrzyjcie Państwo do pełnego raportu o stanie gminy, który jest do pobrania poniżej.