Rozpoczął się nowy rok szkolny!

W ustrzyckich szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z pierwszym dzwonkiem pojawiło się 1942 dzieci.

W tej liczbie jest 149 pierwszoklasistów, dla których szkolny dzwonnej zabrzmi pierwszy raz. To także ostatni rocznik klas trzecich wygaszanych gimnazjów, do których uczęszcza jeszcze 157 uczniów. Edukować naszą młodzież będzie 208 nauczycieli w tym 140 nauczycieli dyplomowanych, 44 mianowanych, 18 kontraktowych i 6 stażystów.

Wszystkie nasze szkoły są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. W okresie wakacji wykonane zostały prace remontowe oraz inwestycyjne. Wśród nich przy Szkole Podstawowej w Wojtkowej powstał parking, który poprawi bezpieczeństwo dzieci.

W tym roku szkolnym będzie nowy egzamin na zakończenie nauki w 8-letniej szkole podstawowej. Ma on się różnić od egzaminu gimnazjalnego. Będzie egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Będzie składał się z części testowej, ale mają być też zadania otwarte. To ważny egzamin – podobnie jak egzamin gimnazjalny. Jego wynik będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Wiosną o przyjęcie do szkół średnich będą się ubiegały dwa roczniki: absolwenci gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych.

Nowością, a zarazem ułatwieniem dla rodziców jest wydłużenie pracy niektórych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich. Na przykład w Wojtkowej dzieci będą mogły pozostać pod opieką nauczycieli w godzinach 7.00 - 15.30, zaś wcześniej było to możliwe jedynie w godzinach 8.00 - 13.00.

Tekst: Z. Krasowski (UM Ustrzyki Dolne), oprac.: BR.