Wizyta Słowaków z miejscowości Fiľakovo

Ustrzyki Dolne mają kolejnego partnera zainteresowanego międzynarodową współpracą na wielu płaszczyznach. Przez dwa dni, przebywała u nas delegacja ze słowackiego miasta Fiľakovo.

Delegacja ze słowackiej miejscowości Fiľakovo w Ustrzykach Dolnych przebywała w dniach 19-20 lutego. Przewodził jej Kerekes László - zastępca burmistrza Fiľakova. Jak informuje Jacek Łeszega, dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji, który wraz z burmistrzem Bartoszem Romowiczem oprowadzał słowacką delegację, Słowacy byli pod dużym wrażeniem potencjału Ustrzyk Dolnych.

- Słowacy byli pod wrażeniem możliwości turystycznych miasta nad Strwiążem, interesującego położenia na mapie Polski oraz zaangażowania społeczności lokalnej na rzecz tworzenia rozwoju gospodarczego w ustrzyckiej gminie – opowiada dyrektor J. Łeszega.

W ramach przyszłej współpracy Słowacy zostali przyjęci przez władze gminy, zwiedzili Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji wraz z Izbą Regionalną, Muzeum Młynarstwa i Wsi, kompleks basenów „Delfin”. Uczestniczyli również w Pokazie Nauki w SP nr 1 oraz zwiedzili cała szkołę, wraz z halą sportową. Słowacka delegacja udała się też na trasy biegowe na Ustjanowej Górnej, stacje narciarskie na Kamiennej Laworcie, Gromadzyniu oraz lodowisko i stadion miejski.

Władze samorządowe Ustrzyk Dolnych potwierdzają, że strona polska i słowacka zamierza współpracować na wielu płaszczyznach. Podjęto wstępną decyzję o współpracy w zakresie turystyki, szkolnictwa, wymiany młodzieży, współpracy samorządowej i innych. Dokładne działania zostaną omówione podczas spotkania delegacji polskiej na Słowacji.

Fiľakovo to miasto na Słowacji w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Łuczeniec. W 2011 roku liczyło 10 817 mieszkańców, z czego 53,5% stanowili Węgrzy, 28,0% Słowacy, 3,7% Romowie. Miasto najbardziej znane jest z zamku, którego drewniana budowla istniała już w wieku XII.

Źródło: bieszczadzka24.pl/BCTiP