Wspólny projekt gminy oraz Hotelu Arłamów

Gmina Ustrzyki Dolne rozpocznie kolejny projekt dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców.

Program wsparcia powstał w ramach wspólnej inicjatywy z Hotelem Arłamów. Planowana wartość projektu to 140 tys. złotych. Środki te pozwolą wybudować 40 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wybranych sołectw gminy.

4 października podpisano list intencyjny, zapowiadający współpracę pomiędzy gminą a Hotelem Arłamów. Z ramienia gminy dokument sygnował Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz, w imieniu hotelu – prezes zarządu Hotel Arłamów S.A, Michał Kozak. To pierwszy tego typu projekt w historii gminy, który opiera się na współpracy i finansowaniu przy udziale lokalnego przedsiębiorcy.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej należy do priorytetowych działań rozwoju gminy ujętych w strategii na lata 2015-2025. W poprzednich latach samorząd pozyskał środki na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt współpracy z Hotelem Arłamów to kolejna inicjatywa, która wpisuje się w misję zwiększenia komfortu mieszkańców w zakresie realizacji podstawowych potrzeb ludzkich, ale również dbałości o środowisko naturalne i marginalizowania sytuacji, w których ścieki odprowadzane są w miejsca, w które odprowadzane być nie powinny.

Projekt gminy Ustrzyki Dolne i Hotelu Arłamów zakłada budowę 40 nowych przydomowych oczyszczalni. Projekt zgodnie z  koncepcją donatora ma obejmować takie sołectwa jak: Jureczkowa, Liskowate, Wojtkówka i Wojtkowa. Hotel Arłamów na ten cel przeznaczy kwotę 100 tys. złotych, natomiast Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaproponuje Radzie Miejskiej zabezpieczenie w budżecie gminy kwotę 40 tys. złotych. Według założeń projektu Hotel Arłamów dofinansuje budowę przydomowej oczyszczalni ścieków kwotą 2,5 tys. zł, gmina Ustrzyki Dolne 1 tys. zł, zaś pozostałą część sfinansuje beneficjent projektu. Całość inwestycji ma zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

- Dbałość o czystość wody w naszej gminie jest dla nas niezwykle istotna, dlatego cieszę się, że wspólnej inicjatywy, która pozwoli kolejnym mieszkańcom nie tylko zadbać o jakość wody, ale także realnie obniżyć koszty związane z obsługą nieczystości – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz.

Zaangażowanie Hotelu Arłamów jest elementem społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Hotel na przestrzeni lat realizował proekologiczne projekty. Wybudował między innymi własną elektrociepłownię z technologią trigeneracji, będącą jedną z najnowocześniejszych i największych tego typu obiektów w Polsce. Obecnie hotel prowadzi inwestycję związaną z rozbudową i modernizacją własnej oczyszczalni ścieków, która posłuży także okolicznym mieszkańcom.

- To ważny dla nas projekt społeczny – niedawna awaria naszej własnej oczyszczalni była bodźcem do tego, byśmy silniej zaangażowali się w temat czystości wód w naszym regionie. Choć zneutralizowaliśmy skutki wspomnianej awarii i zapowiedzieliśmy budowę nowej oczyszczalni, do tego takiej, która będzie mogła służyć również mieszkańcom okolicznych wsi – wciąż czuliśmy i czujemy niedosyt. Wciąż chcemy zrobić w tym temacie coś więcej. Dlatego inicjatywa współpracy z gminą Ustrzyki Dolne jest naszym pierwszym projektem na rzecz poprawy czystości wód, ale na pewno nie ostatnim.  – zapowiada Michał Kozak, Prezes Zarządu Hotelu Arłamów S.A.

Realizacja wspólnego projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi kolejny krok w poprawie jakości życia mieszkańców oraz jest wyrazem dbania o walory przyrodnicze regionu. Szczegóły dotyczące naboru do projektu będą przedstawione mieszkańcom początkiem 2023 roku.