Zapotrzebowanie na miejsca w Żłobku Miejskim

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na miejsca żłobkowe w Żłobku Miejskim zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie informacji o chęci skierowania Państwa dzieci pod opiekę naszej placówki.

Dane ilościowe dotyczące wstępnych zapisów posłużą nam do opracowania rzetelnej prognozy oraz pozwolą przygotować zaplecze lokalowe i personalne dla przyszłym podopiecznych żłobka. Przypominamy, że kwalifikacje wiekowa dzieci to przedział 1-3 lata.

Prosimy o podanie takich informacji do dnia 2 marca 2018 r, w siedzibie Żłobka Miejskiego (tel. 13 483 9556) lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego (tel. 13 461 1607).